Din Kültürü 8. Sınıf 6. Ünite Test-1

HİNDUİZM KONU TESTİ ÇÖZ - Hazırlayan: Hüseyin Araslı

1. (I)Din, insanlık tarihi kadar eskidir. (II)Yapılan arkeolojik çalışmalar ve dinler tarihi araştırmaları, dinin Arap ve Türk tarihi boyunca var olan ulusal bir kurum olduğunu ortaya koyar. (III)Yüce Allah, ilk insandan itibaren insanlara ilahi kitaplar ve peygamberler göndermiştir. (IV)İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'dir.
Paragraftaki kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV
www.huseyinarasli.com

2. Hinduizm ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaşayan ilahî dinlerden birisidir.
b) Daha çok Hindistan'da yaygın olan bir dindir.
c) Bilinen bir kurucusu, belirli bir ibadet şekli yoktur.
d) M.Ö. 1500 yıllarında ortaya çıkmıştır.


3. "Aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan insanların meydana getirdiği birlik" anlamına gelir. Hinduizm'in en belirgin yönü olup Hindistan'daki dinsel inançlara dayanır, insanları sınıflara ayırır. Bu sistemin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Köle sistemi
b) Kast sistemi
c) Teslis sistemi
d) Tripitaka sistemi


4. Hinduizm'de kast sistemine dahil edilmeyen ve toplum dışı sayılan gruba ne ad verilir?
a) Brahmanlar
b) Kşatriyalar
c) Sudralar
d) Paryalar
www.huseyinarasli.com

5. Hinduizm inancında Kast sisteminin en tepesindeki Brahmanlar'ı oluşturan grup aşağıdakilerden hangisidir?
a) Esnaflar ve çiftçiler
b) Prensler ve askerler
c) Rahipler ve bilginler
d) İşçiler ve köleler


6. Hinduizm inancında "yok edici Tanrı" aşağıdakilerden hangisidir?
a) Brahma
b) Şiva
c) Vişnu
d) Yehova


7. Hinduizm'deki ibadetler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ganj nehrinde yıkanmak ibadet sayılır
b) İbadetler belirli bir şekil ve sistem çerçevesinde topluca yapılır
c) İbadetler tapınaklarda yapılabildiği gibi başka yerlerde de yapılabilir
d) Günlük ibadetler sabah, öğle ve akşam yapılır


8. Hinduizm'in kutsal metinleridir. Dört bölümden oluşur. Bu bölümlerde ilahiler, yakarışlar, dualar, kurallar, büyüler gibi konular yer alır. Bu metinlerin adı nedir?
a) Vedalar
b) Tanah
c) Tipitaka
d) İncil
www.huseyinarasli.com

9. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm inancında ineğin kutsal sayılmasının sebebidir?
a) İneklerin ölümsüz olduklarına inanılması
b) İneklerin Brahma olduklarına inanılması
c) İneklerin cennet varlığı olduklarına inanılması
d) İneklerin hava, yer ve gök aleminin anası olduklarına inanılması


10. Hinduizm'de ruhun ölümsüz olup bir bedenden başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılır. Bu inanca göre ölen kişi yaptığı işlerin iyi ya da kötü olmasına göre hayvan veya bitki şeklinde yeniden dünyaya gelir.
Paragrafta bilgi verilen Hindu inancının adı nedir?
a) Reenkarnasyon
b) Nirvana
c) Teslis
d) Bodi


© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.