ÖSYS-LYS'de Çıkmış Edebî Sanatlar Soruları-3

Edebi Sanatlar ders notları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tırnak içine alınmış sözlerde bir söz sanatı vardır?
A) Ben, sizin sandığınız gibi "ünlü biri" değilim.
B) "Beş sınıflı, tek öğretmenli" bir ilkokulda okudum ben.
C) Dergi yöneticilerinin bu "hoşgörülü tutumu” duygulandırdı beni.
D) Emekliliğin nasıl "güç bir iş" olduğunu bilmiyorum henüz.
E) "Aslanın ağzındaki"ne yetişmek için koşturup duruyorum.
(1997-ÖSYS)


2. Çocuğun birine sormuşlar:
         ─ Ne olacaksın?
         ─ Adam olacağım, demiş.
Çocuğun bu yanıtı aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
A) Benzetme
B) Kinaye
C) Tenasüp
D) Mecaz-ı Mürsel
E) Hüsn ü Talil
(1998-ÖSYS)


3. (I) Güneş yavaş yavaş yükselirken antik kent aydınlanmaya başlıyor. (II) Güneşle birlikte, kentin geçmişindeki bilinmeyen yönlerin de ortaya çıkacağını sanıyor insan; ama bir süre sonra yanıldığını anlıyor. (III) Yüzyıllardır yalnızlığa alışmış, unutulmuş bu kentin geçmişini düşünüyor. (IV) Acaba bu tiyatro sahnesinde kaç oyun sergilendi, odeonda ne gibi sorunlar tartışıldı, ölümüne savaşlar nasıl yaşandı buralarda? (V) Bugün, bütün bunlardan habersiz, tarih sahnesindeki rolünü tamamlamış ve mağrur bir sessizliğe gömülmüş bir kentle karşı karşıyayız.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı vardır?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) III. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.
(2006-ÖSYS)


4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde verilen sanat yoktur?
A) Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş
     Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş (Mürsel mecaz)
B) Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü
     Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü (Tezat)
C) Sardı katil gece dünyayı siyah bir kefene
     Bir emel yıldızı göz kırpıyor ancak aradan (Teşhis)
D) Öyle bir boşandın ki çöle benzer ömrüme
     Bir Nuh tufanı oldu, sel değil, sağanak değil (Telmih)
E) Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle
     Ve hayran bakıyorum bu rüya gibi şekle (İstifham)
(2010-LYS)


5.
Kendi hüsnünden utanmış da kızarmış yanağı
Yüzün örtüp kapamış saçları baştan aşağı
Bu dizelerde yer verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüsnütalil
B) Tezat
C) Tevriye
D) Cinas
E) Mecazımürsel
(2012-LYS)


6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen sanat yoktur?
A) Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli
     Gidişin seçtiğin akşam saatinden belli  (Hüsnütalil)
B) Uçuyor rüzgâr gibi altımdaki küheylan
     Ne kadar dizginlesem yavaşlayacak değil  (Mübalağa)
C) Kuşlar küsmüş yuvaya, ağaçlar yaprak vermez
     Bu kavgalar bitecek, zulüm ebedî değil  (Teşhis)
D) Gerçek, hayali aştı, ufuklar uzak değil
     En olmaz isteklere uzanmak yasak değil  (Tezat)
E) Gül yaprağına döndü tekmesi düşmanların
     Sunulan zehir değil, saplanan bıçak değil  (Teşbih)
(2013-LYS)


7.
Gördüm ol meh dûşuna bir şâl atup lâhûrdan
Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş nûrdan
Bu beyitteki altı çizili sözcükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
(meh: ay, dûş: omuz, lâhûr: bir tür kumaş)
A) İstiare
B) Telmih
C) Tevriye
D) Kinaye
E) Teşbih
(2015-LYS)


CEVAPLAR: 1- E   2- B   3- D   4- E   5- A   6- A   7- A

Soruların devamı için tıklayın