Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Kısa Özet

AKLIN DİNİ SORUMLULUKTAKİ YERİ VE ÖNEMİ

İnsan akıl sahibi bir varlık olduğu için diğer canlılardan ayrılır. Aklı sayesinde, düşünür, sorgular, araştırır, çalışmalar ve yeni buluşlar yapar. İnsan akıllı olduğu için Allah'ın emirlerini yerine getirmekle sorumludur. Sorumluluk sözcüğünün eş anlamlısı "mükellef"tir. Dolayısıyla akıl dinî sorumluluğun ön şartıdır. Allah katında mükellef olmayanlar ise akli dengesi yerinde olmayanlar ile ergenlik çağına girmemiş çocuklardır. www.huseyinarasli.com


KUR'AN AKLIMIZI KULLANMAMIZI İSTER

Kur'an'daki birçok ayette insanın aklını kullanması, düşünmesi, araştırması, gözlem yapması istenmektedir. Kur'an'ın bunları istemesinin nedenleri;

1- Allah'ın varlığını ve birliğini kavramak
2- Allah'ın verdiği nimetlerin değerini anlamak
3- İyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı birbirinden ayırmak ve bu sayede yararlı ile zararlı olanın farkına varmak
4- Zorluklarla mücadele edebilmek
5- Kendimizi her konuda geliştirmek ve üretken olmak
6- Hayatı kolaylaştırmak
7- Yaratılış amacımızı kavramakKUR'AN DOĞRU BİLGİYE ÖNEM VERİR

Kur'an-ı Kerim doğru bilgiye önem verir. Çünkü doğru bilgi insanın yaratıcısını, evreni, kendisini tanıması, yaratıcısıyla, çevresiyle doğru ilişkiler kurabilmesi ve bu ilişkileri sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için gereklidir. Doğru bilgi sayesinde davranışlarımız, sözlerimiz doğru olur. Rabbimize daha çok yaklaşırız.
www.huseyinarasli.comKUR'AN'DA BİLGİ EDİNME YOLLARI

Duyular: İnsan beş duyu aracılığıyla bilgi edinir. Kur'an-ı Kerim insanları duyularını kullanarak gözlem yapmaya, araştırmaya ve edindiği bilgiler üzerinde düşünmeye, bu sayede doğru bilgiye ulaşmaya teşvik eder.

Akıl: Kur'an insanın aklını kullanarak doğru bilgiye ulaşmasını, düşünmesini, araştırmasını teşvik eder. İnsan aklını kullanarak Allah'ın varlığını ve birliğini kavrayabilir.

Vahiy: Allah, akıl ve duyularımızla elde ettiğimiz bilgilerin yanında bunlarla ulaşamadığımız konularda vahiy göndererek bize bilgi verir.BİLGİ TAASSUBU ÖNLER

Bir görüşe veya inanca körü körüne bağlanmak ve ondan başkasının doğruluğunu kabul etmemek taassub demektir. Taassub genellikle eğitimsizliğin, cahilliğin ve yeterince aklı kullanmamanın bir sonucudur. Taassubun bireysel ve toplumsal birçok zararı vardır. Taassuptan uzak durmak için öncelikle okumalı, araştırmalı, aklımızı kullanmalıyız. Bize sunulan bir görüşü körü körüne kabul etmemeli, doğruluğunu araştırıp sorgulamalıyız. www.huseyinarasli.com

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 25 ve madde 26: "Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir..."