Din Kültürü 8. Sınıf 6. Ünite Test-4

HRİSTİYANLIK KONU TESTİ - Hazırlayan Hüseyin Araslı

1. Hristiyanlık ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İlahi dinlerden birisidir
b) Avrupalılara gönderilmiştir
c) Temel inanç esası, Teslis inancıdır
d) Peygamberi Hz. İsa'dır (a.s.)


2. www.huseyinarasli.com
I- Hristiyanlık vahye dayalı bir dindir.
II- Dünyada en çok mensubu bulunan dinlerdendir.
III- Hristiyanlık dini Mısır'da ortaya çıkmıştır.
IV- Bu dinin inanç esaslarının temelini Teslis inancı oluşturur.
Hristiyanlık hakkında yukarıda verilenlerden kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


3. Hristiyanlığın peygamberi Hz. İsa aleyhisselam otuz yaşına geldiğinde peygamberlikle görevlendirildi. Hz. İsa'ya başlangıçta on iki kişi inandı. Bunlara .......... denir.
Yukarıdaki metinde yer alan boşluğu en doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Levililer
b) Brahmanlar
c) Hıristiyanlar
d) Havariler


4. Bu inanç sistemi Hristiyanlık dininin temelini oluşturur. Diğer adı "üçlü tanrı inancı" demektir. Bu inancın temel unsurları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tur.
Yukarıdaki metinde hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karma
b) Pagoda
c) Teslis
d) Markos
www.huseyinarasli.com

5. Hristiyanlığın kutsal kitabı olan İncil'in diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yeni ahit
b) Eski ahit
c) Tanah
d) Vedalar


6. Hristiyanların ibadet yerlerine ne ad verilir?
a) Sinagog
b) Havra
c) Kilise
d) Pagoda


7. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan din adamlarına verilen isimlerden biridir?
a) Rahip
b) Nirvana
c) Şaman
d) Haham


8. Hristiyanlık dinine ait mezhepler aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?
a) Mecusi-Katolik-Ortodoks
b) Katolik-Ortodoks-Protestan
c) Putperest-Mecusi-Ortodoks
d) Süryani-Protestan-Yahudi
www.huseyinarasli.com

9. Hristiyanlık mezheplerinden Katolik mezhebi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Dini lideri İstanbul'da bulunan patriktir.
b) Martin Luther'in görüşleri çerçevesinde oluşmuştur.
c) Dini lideri papa, merkezi Fransa'dır.
d) Dini lideri papa, merkezi Vatikan'dır.


10. Hristiyanlık inancına göre her insan günahkar olarak doğar. Bu yüzden Hristiyanlar yeni doğan çocuklarını kutsal su ile yıkarlar ve böylelikle günahlarından arındığına inanırlar. Ayrıca yetişkinlik döneminde günah işleyen bir Hristiyan, ibadet yerleri olan Kilise'ye giderek işlediği günahı din adamı olan papaza itiraf eder. Papaz da onun bağışlanması için dua eder.
Yukarıdaki paragrafta Hristiyanlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hakkında bir bilgi yoktur?
a) Günah itirafı
b) Vaftiz
c) Hristiyanlığın ibadet yeri
d) Teslis inancı


© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.