Din Kültürü 8. Sınıf 6. Ünite Test-5

İSLAMİYET KONU TESTİ - Hazırlayan Hüseyin Araslı

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam dinini Yahudilik ve Hristiyanlık'tan ayıran bir özelliktir?
a) Kutsal kitabının olması
b) Allah'tan vahiy yoluyla gelmesi
c) Son ilahi din olması
d) İbadet yapılması


2. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 630 yılı Ramazan ayında, Mirac gecesinde indirilmeye başlanmıştır
b) 610 yılı Ramazan ayında, Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır
c) 571 yılı Muharrem ayında, Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır
d) 610 yılı Muharrem ayında, Regaip gecesinde indirilmeye başlanmıştır


3. İslam dininde yer alan ibadetlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Temel ibadetler; namaz, oruç, hac ve zekattır
b) Cuma namazı camide topluca kılınır
c) İslam dininde ibadet yerleri; cami, mescit ve temiz olan her yerdir
d) Günlük beş defa yapılan ibadetin adı zekattır


4.
I. Allah'ın insanlara gönderdiği son ilahi dindir.
II. Hz. Muhammed (s.a.v.) aracılığıyla gönderilmiştir.
III. İslam sözcüğünün anlamı "Allah'a teslim olmak" demektir.
IV. İslam dininde ibadet sadece cami ve mescitlerde yapılır.
İslam dini ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
a) Sadece IV
b) Sadece III
c) III ve IV
d) Hiçbiri


5. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde yer alan inanç esaslarından değildir?
a) Meleklere inanmak
b) Namaz kılmak
c) Kader ve kazaya inanmak
d) Ahiret gününe inanmak


6. (I)İslam dini Allahü Teala'nın insanlara gönderdiği son ilahi dindir. (II)Peygamberi son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir. (III)Hz. Muhammed'e (s.a.v.) 40 yaşında iken Mekke'de Allah'tan ilk vahiy gelmiş ve kendisine peygamberlik vazifesi verilmiştir. (IV)Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik görevi 26 yıl sürmüştür.
Bu paragraftaki kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


7. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen ana konulardan biri olan kıssa kavramının tanımı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) İslam dininin iman esaslarını tanımlayan kavram
b) İslam dininde ibadetler ile ilgili hususları içeren kavram
c) Geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin hayatlarından bahseden kavram
d) Ahlak ilkeleriyle ilgili bilgiler içeren kavram


8. İslam dininde yer alan başlıca ibadetlerdendir. Yılın belirli zamanlarında Mekke'de bulunan Kabe, Arafat, Safa, Merve vb. yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmek demektir. Bu ibadet hem mal hem beden ile yerine getirilir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hac
b) Fitre
c) Zekat
d) Sadaka-i Cariye


9. İslam dininde cemaatle kılınması zorunlu olan namaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cuma namazı
b) İkindi namazı
c) Teravih namazı
d) Yatsı namazı


10. İslam dininin temelini oluşturan "tevhit inancı"nın anlamı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kader ve kazaya inanmak
b) Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) son peygamber olduğuna inanmak
d) Meleklere inanmak


© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.