Din Kültürü 8. Sınıf 6. Ünite Test-6

DİNLERİN VE İSLAM'IN EVRENSEL ÖĞÜTLERİ TEST ÇÖZ

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

1. İnanç ve ibadet konularında farklılıkları olsa da yeryüzünde yaygın olan bütün dinlerin ahlakî davranışlar açısından evrensel ortak noktaları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?
a) Maddi ve manevi yönden temiz olmak
b) Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek
c) Komşuluk haklarında tereddüt göstermek
d) Başkalarına zarar vermemek
www.huseyinarasli.com

2. Doğruluk, yardımseverlik, temiz olmak, hırsızlık yapmamak, başkalarına zarar vermemek, doğayı korumak, hayvanlara iyi davranmak, yalandan uzak durmak gibi ahlak ilkeleri bütün dinlerde uyulması ve yerine getirilmesi tavsiye edilen davranışlardandır. Çünkü bu ilkeler ...................
Paragraftaki boşluk aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?
a) evrensel ahlaki değerlerdir.
b) ulusal ahlaki değerlerdir.
c) her dine göre farklılık gösteren kavramlardır.
d) dinleri ayrıştıran değerlerdir.


3. www.huseyinarasli.com
I. "Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru tartı kullanın..." İsrâ suresi, 35. ayet.
II. "Göğü Allah yükseltti ve mizanı O koydu. Sakın dengeyi bozmayın." Rahman suresi, 7. 8. ayetler.
III. "Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir." Maide suresi, 90. ayet.
IV. "...Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör." (İnsan suresi, 3. ayet-Kehf suresi, 29. ayet)
Yukarıda yer alan ayet meallerinden hangisi ticaret hayatında doğruluktan ayrılmamamız gerektiği konusunda bizleri uyarmaktadır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


4. www.huseyinarasli.com
• "... Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever." Bakara suresi, 222. ayet.
• "Ne mutlu yüreği temiz olanlara!" İncil, Matta, 5/7-8.
• "Kirli olup kendisini temizlemeyen adam, halkın arasından atılacaktır." Kitab-ı Mukaddes, Sayılar, 20/20.
Dinlerin yukarıda verilen öğütlerinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) Temizlik her dinin önemle üzerinde durduğu bir konudur.
b) Hristiyanlık dininde yüreği temiz olanlar ifadesiyle kastedilenler, temiz elbiseler giyenlerdir.
c) Dinler temizliğin maddi yönünün yanında manevi yönüne de önem vermişlerdir.
d) Temizlik, dinlerin evrensel öğütlerindendir.


5. (I)İyilik yapmak ve yardımsever olmak bütün dinlerde önem verilen ahlaki değerlerdendir. (II)Bu konuda İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Nahl suresi, 90. ayetinde "Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder..." buyrulur. (III)Hristiyanlık dini ise kutsal kitabı Tevrat aracılığıyla insanlara "Elinden geldikçe iyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme." (Tevrat, Süleyman'ın Meselleri, 3/27) demektedir. (IV)Yardımseverlik bütün dinlerde önem verilen evrensel ahlak ilkelerindendir.
Bu paragraftaki kaç numaralı cümlede bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.