Cümlede Anlam Test-3

3. Eş-Yakın-Zıt Anlamlı, Karşılaştırma-Ön Yargı-Eleştiri
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

Karşıt Anlamlı Cümleler: Aralarında anlam bakımından zıtlıklar bulunan, ifade ettikleri düşünce yönünden birbiriyle bağdaşmayan cümlelerdir. Bu tür cümlelerde, sözcüklerde olduğu gibi birebir zıtlık değil aynı konuya farklı yaklaşımlar aranmalıdır.

» Herkes her alanda başarılı olamayabilir. → Çok çalışırsan başaramayacağın şey yoktur.

» Romanda anlatılan ne kadar çekici olursa olsun onu değerli kılan anlatımıdır. → Romanın önemini artıran dil değil konudur.

Yukarıdaki ilk cümleler, karşılarındaki cümlelerle karşıt anlamlıdır. Bu cümleler, ifade ettikleri düşünce bakımından birbirleriyle çelişmektedir.