Cümlede Anlam Test-4

4. Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Sonuç Cümleleri
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

SEBEP VE AMAÇ ARASINDAKİ FARK:

1. Sebep-sonuç cümlelerinde önce sebep, sonra sonuç oluşur. Amaç-sonuç cümlelerinde ise amaçlanan şey, iş yapıldıktan sonra olacaktır.

» Araba kirlendiği için onu yıkadım. → Bu cümlede önce sebep meydana gelmiş, yani araba kirlenmiş, sonuç olarak araba yıkanmıştır. (Hangi sebeple arabayı yıkadın?)

» Araba temiz olsun diye onu yıkadım. → Bu cümlede amaçlanan şey (arabanın temiz olması), iş yapıldıktan (araba yıkandıktan) sonra gerçekleşecektir. (Hangi amaçla arabayı yıkadın?)

2. Amaç-sonuç cümlelerinde yükleme "hangi amaçla" sorusu sorulur.