Cümlede Anlam Test-5

5. Cümleye Hakim Olan Duygu, Cümle Tamamlama, Cümle Oluşturma
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi: Cümleye Hakim Olan Duygu

► Şaşırma: Beklenmeyen bir durum karşısında hissedilen duyguyu ifade eden cümlelerdir.

Ondan hiç böyle bir şey beklemezdim.


► Yakınma: Bir varlık, durum ya da olaydan duyulan rahatsızlığı ifade eden cümlelerdir.

Şehrin trafiği de bir rahatlamadı gitti.


► Küçümseme: Karşısındakini küçük görme, onu hafife alma, önemsememe anlamlarındaki cümlelerdir.

Sen resimden ne anlarsın!