Cümlede Anlam Test-6

6. Karşılaştırma Cümleleri, Cümlede Ara Söz - Vurgu - Örtülü Anlam
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

CÜMLEDE VURGUNUN YERİ:

1- Fiil cümlesinde vurgu yüklemin önündeki ögede bulunur.

Burak Muğla'ya dün gitti. → vurgulanan sözcük "dün"

Burak dün Muğla'ya gitti. → vurgulanan sözcük "Muğla'ya"

2- İsim cümlesinde vurgu yüklemin üzerindedir.

Kardeşimin adı Meryem'dir. → vurgulanan sözcük "Meryem"

Burada yazılanlar yanlıştır. → vurgulanan sözcük "yanlış"