Cümlenin Ögeleri Test-1

1. Özne - Yüklem
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

• Yüklem genellikle cümlenin sonunda yer alır. Çünkü Türkçede söz dizimi özne + tümleç + yüklem şeklindedir. Bazen yüklem cümlenin sonunda yer almayabilir. Günlük konuşmalarda, atasözlerinde, şiir vb edebi eserlerde yüklem cümlenin başında veya ortasında olabilir.

» Gel buraya! → "gel" yüklem

» Sakla samanı, gelir zamanı. → "sakla" ve "gelir" sözcükleri yüklem