Cümlenin Ögeleri Test-2

2. Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

Dolaylı tümleç (Yer Tamlayıcısı): Yüklemin yöneldiği, bulunduğu, çıktığı yeri gösteren ögedir. İsmin "-e / -de / -den" hallerinden birinde bulunur. Dolaylı tümleci bulmak için yükleme "nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden" soruları sorulur. Cümle içinde dolaylı tümleci bulmak için yükleme sorulan sorularla dolaylı tümleç olan sözcük aynı ekleri almalıdır.