Cümlenin Ögeleri Test-2

1. "Güzel bir oyun kuralım." cümlesinde altı çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir?
a) Özne
b) Yer Tamlayıcısı
c) Belirtisiz Nesne
d) Yüklem


2. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın
    Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın
Bu şiirdeki altı çizili söz grubu cümlenin hangi ögesidir?
a) Özne
b) Belirtili Nesne
c) Zarf Tamlayıcısı
d) Yer Tamlayıcısı
www.huseyinarasli.com

3. "Hava kararmadan eve dönmeliyiz." cümlesinde dolaylı tümleç aşağıdakilerden hangisidir?
a) hava
b) kararmadan
c) eve
d) dönmeliyiz.


4. "Beraber okuyacağız, çalışacağız ve yorumlayacağız." cümlesinde zarf tümleci aşağıdakilerden hangisidir?
a) beraber
b) okuyacağız
c) çalışacağız
d) yorumlayacağız
www.huseyinarasli.com

5. Kaç yıldır şehrimizde aşırı yağış görmedik.
Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) Yer Tamlayıcısı - Zarf Tümleci - Nesne - Yüklem
b) Belirtili Nesne - Zarf Tümleci - Yüklem
c) Nesne - Yer Tamlayıcısı - Zarf Tümleci - Yüklem
d) Zarf Tümleci - Yer Tamlayıcısı - Nesne - Yüklem
www.huseyinarasli.com

6. Yaşlılar, hastalar ve çocuklu bayanlar sıraya girmiyorlardı.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
a) Özne
b) Zarf Tamlayıcısı
c) Yer Tamlayıcısı
d) Yüklem


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.