Fiilde Çatı Test-1

1. Özne - Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

Edilgen Fiil: Bir fiil -l, -n çatı eki almışsa ve yüklemin gösterdiği işin kim tarafından yapıldığı belli değilse o fiil edilgen çatılıdır. Edilgen fiillerde yükleme "Kim tarafından?" diye sorduğumuzda cevap alamayız.

Araba yıkandı. → "Araba" sözcüğü sözde özne