Fiilde Çatı Test-2

2. Nesne - Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

Geçişsiz Fiiller: Nesne alamayan, nesneyi bulmak için "Neyi, kimi, ne?" sorularına cevap veremeyen ve fiilin başına "onu" zamiri getirilemeyen fiillere geçişsiz fiiller denir. Geçişsiz fiiller durum ve oluş fiilleridir.

Akşamları hafif bir rüzgar eser. "Neyi eser?" ya da "Onu eser." diyemeyiz. → geçişsiz fiil