Fiilimsiler Test

İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

İsim-Fiilin İsimlerden Farkı: İsimler varlıkların adıdır. İsim-fiiller ise fiillerin adıdır.

» Ekmek getirmeyi unutma! → Buradaki "ekmek" sözcüğü insanların besin maddesi olarak kullandıkları bir varlığın ismidir.

» Tohumu baharda ekmek gerekir. → Buradaki "ekmek" sözcüğü bir fiilin adıdır ve cümlede fiilimsi görevindedir.