Fiilimsiler Test

1. Atatürk, yüreği yufka bir adam manzarasıyla görünmek istemezdi. Buna rağmen çok defa bir arkadaşının ölümüne saatlerce hüngür hüngür ağladığını, ... yakından görenler arasındayım. (Y. K. Karaosmanoğlu)
Bu metinde kaç tane fiilimsi vardır?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 5


2. Havaların iyi gidişine aldanıp çiçek açan ağaçlar var.
Bu cümlede yer alan altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
a) İsim-fiil / Zarf-fiil / Sıfat-fiil
b) Sıfat-fiil / İsim-fiil / Zarf-fiil
c) İsim-fiil / Sıfat-fiil / Zarf-fiil
d) Zarf-fiil / İsim-fiil / Sıfat-fiil
www.huseyinarasli.com

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiilimsi yoktur?
a) Bekleyen derviş muradına ermiş.
b) Atı alan Üsküdar'ı geçti.
c) Ak akçe kara gün içindir.
d) Gülü seven dikenine katlanır.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiil değildir?
a) Spor yapmak sağlığa yararlıdır.
b) Bugün yanına gelmek istiyorum.
c) Bu adamın gelişi pek hayırlı görünmüyor.
d) Bir karış suratla oturuyorsun.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ma, -me" ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?
a) Çiçekleri sulamayı unutmuşum.
b) Yazın terlik giymeyi severim.
c) Burak kitap okumayı sever.
d) Aşırı hızlı araç kullanma, kaza yaparsın.
www.huseyinarasli.com

6. İsim-fiil eki alan bazı sözcükler kalıplaşarak isim olurlar.
Aşağıdaki seçeneklerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisi bu duruma bir örnektir?
a) Çocuğun dik bir duruşu vardı.
b) Bu hikayesini hemen yazmak istiyordu.
c) Arkadaşımın gidişi beni çok üzdü.
d) Bazı çiçekleri her gün sulamak gerekmez.


7. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat-fiil değildir?
a) Çalışan öğrenciyi her zaman desteklerim.
b) Düzenli ders çalışmış, başarılı olmuştu.
c) Mahallede tanıdık insan kalmamış.
d) Çalışmasını bitiren öğrenciler çıkabilir.


8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat-fiil görevindedir?
a) Seni gördükçe mutlu oluyorum.
b) Eve uğrayıp spor ayakkabılarımı giyeceğim.
c) Bu işi başarmanız, size çok büyük avantaj sağlayacak.
d) Adama verecek cevap bulamadım.


9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi zarf-fiil değildir?
a) Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz.
b) Öğretmenimiz gelmeyince sınıfta ödevlerimizi yaptık.
c) Buralarda günlerce tanıdık bir yüz aradım.
d) Fırtınanın şiddeti gittikçe artıyordu.


10. Bisiklete binmek(I) onun en büyük eğlencesiydi.(II) Boş zamanlarında hemen bisikletine binip(III) ovanın tozlu yollarında pedal çevirirdi.(IV)
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiil görevindedir?
a) I www.huseyinarasli.com
b) II
c) III
d) IV


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.