Metin Türleri Test-2

2. Sohbet-Masal-Gezi Yazısı-Anı-Günlük-Biyografi-Otobiyografi
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

Masalın Unsurları:
» Tekerleme: Masalın başında veya sonunda kullanılan kalıplaşmış sözlerdir. "Bir varmış, bir yokmuş" veya "Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine" gibi. Tekerlemeler masalı dinleyenlerin dikkatini çekmek, onları masalın hayal dünyasına katmak amacıyla söylenir.

» İnsanlar ve Varlıklar: Masallardaki varlıkların bir kısmı doğaüstü varlıklardır. Örneğin; cinler, periler, devler... Bunlara insan vasfı verilmiştir. İyileri, kötüleri vardır. İnsanlar gibi konuşurlar.

» Yer ve zaman: Masalda olayın geçtiği yer ve zaman belirsizdir. Genelde hayali bir ülkede ve evvel zaman içinde olay anlatılır.