Söz Sanatları Test-1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz-ı mürsel (ad aktarması) kullanılmıştır?
a) Ali dayının mesleği ayakkabı tamirciliğidir.
b) Mustafa bu diyarlardan göçüp gitti.
c) Görme engelliler için haber bülteni başladı.
d) Kasabamızın geçim kaynağı tütüncülüktür.


2. Hava bugün soğuk, sobayı yakalım.
Bu cümlede yer alan altı çizili sözcükte kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mecaz-ı mürsel
b) Abartma
c) Kişileştirme
d) Teşbih www.huseyinarasli.com


3. Aralarında ilgi bulunan iki kavram arasında benzetme yoluyla ilişki kurularak birine ait özelliklerin diğerine aktarılmasına istiare (deyim aktarması) denir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde istiare kullanışmıştır?
a) Depremzedelerin yaralarını sarmak için çok çaba harcadık.
b) Aferin oğlum, yine sınıfta kalmışsın!
c) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.
d) Demek o tilki seni de dolandırdı!


4. Tek bir kelime ile anlatılabilecek bir kavramı birden çok kelime ile anlatmaya dolaylama denir.
Aşağıda yer alan cümlelerden hangisinde dolaylama sanatı kullanılmıştır?
a) Obur fil o kadar yemiş ki sanırsın ormanda ot bitmiş!
b) Beyaz perdede bu hafta aksiyon filmleri yoğunlukta.
c) Baharda gelinlik kız gibi süzülen Osmaniye, güzel bir Akdeniz ilidir.
d) Çamaşırlar kar gibi bembeyazdı.
www.huseyinarasli.com

5. Koca pehlivan bu dünyadan sesiz sedasız göçüp gitti.
Bu cümledeki altı çizili söz grubunda aşağıdaki sanatlardan hangisi kullanılmıştır?
a) Abartma
b) Teşbih (benzetme)
c) Güzel adlandırma
d) Konuşturma


6. Ben toprak oldum yoluna
    Sen aşurı gözetirsin
    Şu karşıma göğüs geren
    Taş bağırlı dağlar mısın  (Yunus Emre)
Bu dörtlükteki altı çizili mısrada kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teşbih
b) Dolaylama
c) Kinaye
d) Mecaz
www.huseyinarasli.com

7. Yıldızlar görse bendeki güzelliğini
    Birer birer düşerler içimdeki denize  (Celal Sılay)
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
a) Abartma
b) Teşbih (Benzetme)
c) Konuşturma
d) Ad aktarmasıSorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.