Söz Sanatları Test-1

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

İstiare (Deyim Aktarması): Aralarında ilgi bulunan iki kavram arasında benzetme yoluyla ilişki kurularak birine ait özelliklerin diğerine aktarılmasıdır.

» Es deli rüzgar, dağıt yarin saçlarını!

Bu cümledeki rüzgar sözcüğü, altı çizili kelime aracılığıyla kişileştirilmiş ve insana ait bir özellik doğada bulunan bir canlıya aktarılmıştır.


» Demek o tilki seni de dolandırdı!

Burada tilki sözcüğü ile kastedilen kurnaz ve düzenbaz bir insandır. Dolayısıyla doğadan insana bir aktarma yapılmıştır.


» Acı bir çığlık duyuldu.

Bu cümlede tat alma duyusundan işitme duyusuna bir duyu aktarması yapılmıştır.