Söz Sanatları Test-2

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

Kinaye (Değinmece): Sözlükte "gizlemek" demek olan kinaye, bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek şekilde kullanmaktır. Ancak asıl kastedilen sözün mecaz anlamıdır.

» Depremzedelerin yaralarını sarmak için çok çaba harcadık.

Bu cümlede "yaraları sarmak", hem gerçek anlamı olan "tedavi etmek" hem de mecaz anlamı olan "teselli etmek" anlamında kullanılmıştır. www.huseyinarasli.com


» Ben toprak oldum yoluna
   Sen aşurı gözetirsin
   Şu karşıma göğüs geren
   Taş bağırlı dağlar mısın

Yunus Emre