Söz Sanatları Test-2

1.
Ellerim bir kanat gibi titrekti
Tutmasam gözümden yaş inecekti  (Necip Fazıl Kısakürek)
Bu şiirdeki altı çizili dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Benzetme sanatı kullanılmıştır.
b) "Eller" "kanat"a benzetilmiştir.
c) "Gibi" benzetme edatıdır.
d) "Titrekti" benzeyen ögedir.


2. Yeşillik bir adada maymunlar yaşardı. Bu maymunların Kerdan isimli bir padişahları vardı. Kerdan yıllarca hükümdarlık yaptıktan sonra artık iyice yaşlanmış, devlet işlerini göremez olmuştu. Bunun üzerine yerine birisini tayin edip kendisi istirahate çekildi. (Kelile ve Dimne'den)
Bu parçada ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Konuşturma
b) Kişileştirme
c) Tariz (Dokundurma)
d) Güzel adlandırma
www.huseyinarasli.com

3.
Sordum sarı çiçeğe
Annen baban var mıdır?
Çiçek eydür derviş baba
Annem babam topraktır.  (Yunus Emre)
Bu dörtlükteki altı çizili mısrada kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Abartma
b) Kinaye
c) Benzetme
d) Konuşturma


4.
Telli turnam selam götür
Sevdiğimin diyarına
Üzülmesin ağlamasın
Belki gelirim yarına, cananıma
Bu dörtlükteki altı çizili mısrada kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Benzetme
b) Abartma
c) Kişileştirme
d) Kinaye
www.huseyinarasli.com

5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?
a) Su uyur, düşman uyumaz.
b) Sakla samanı, gelir zamanı.
c) Ağılda kuzu doğsa, derede otu biter.
d) Acele yürüyen yolda kalır.


6. (I) Ben yıllardır yurt dışında yaşıyorum. (II) Bu yıl babamın izin almasından dolayı Türkiye'ye geldik ve dedemleri ziyaret ettik. (III) Dedemi en son beş yıl önce görmüştüm. (IV) Yıllar sonra tekrar o pamuk gibi bembeyaz ellerini öpmek nasip oldu.
Parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme sanatından yararlanılmıştır?
a) I www.huseyinarasli.com
b) II
c) III
d) IVSorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.