Sözcükte Anlam Test-3

3. Deyim - Atasözü - Yansıma - İkileme
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

İkilemelerin Oluşma Şekilleri:

• Eş anlamlı sözcüklerin tekrarlanmasıyla → şan şöhret, akıllı uslu, hısım akraba

• Yakın anlamlı sözcüklerin arka arkaya kullanılmasıyla → ağrı sızı, doğru dürüst, eş dost

• Aynı kelimenin tekrarlanmasıyla → tatlı tatlı, güzel güzel, hızlı hızlı
www.huseyinarasli.com
• Zıt anlamlı sözcüklerin arka arkaya kullanılmasıyla → aşağı yukarı, iyi kötü, az çok, büyük küçük

• Biri anlamlı, diğeri anlamsız olan sözcüklerin arka arkaya kullanılmasıyla → eski püskü, eğri büğrü, yırtık pırtık

• İki anlamsız sözcüğün arka arkaya kullanılmasıyla → abur cubur, ıvır zıvır, karman çorman

• Yansıma sözcüklerin tekrarlanmasıyla → vızır vızır, gümbür gümbür

NOT: İkilemeyi oluşturan sözcükler arasına hiçbir noktalama işareti konulmaz.