Sözcükte Anlam Test-5

5. Somut-Soyut, Genel-Özel, Nitel-Nicel Anlam
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

► Nitel Anlamlı Sözcükler: Varlıkların sayılamayan, ölçülemeyen özelliklerini anlatan sözcüklere denir.

» Serdar'ın güzel bir sesi var.

» Arkadaşın sevimli bir kişi.

Yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeler, varlıkların ölçülebilen özelliklerini belirtmedikleri için nitel anlamlı kelimelerdir.