Yazım Kuralları Test-2

1.Dış, iç, sıra" sözleriyle oluşturulan bir­leşik kelime ve terimler ayrı yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir yazım yanlışı yapılmıştır?
a) Polis, yasadışı yollardan ülkeye sokulan elektronik cihazlara el koydu.
b) Aklı sıra beni kandırmaya çalışıyor.
c) Bu adam çağ dışı görüşleriyle her zaman tepki topluyor.
d) Hafta içi dedemi ve babaannemi de alarak pikniğe gittik.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Yazım kuralları ile ilgili aramalarda TDK'nin internet sitesi Google'da bir numara!
b) İng. sözlük için bk. sayfa 56.
c) T.H.Y. den yapılan açıklamada bu ay yolcu sayısında düşüş yaşandığı belirtildi.
d) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarını açıkladı.
www.huseyinarasli.com

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a) Affedersiniz, bir şey sorabilir miyim?
b) Bugün 30 Ağustos. Şanlı zaferimizin yıl dönümü.
c) Herhalde o da maça gelir.
d) Hiçkimse seni benim kadar düşünmemiştir.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de"nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Eve uğra da yüzünü görelim.
b) Denize giderken terliklerimide yanıma aldım.
c) Bu kitabı oku, diğerini de veririm.
d) Bu saatte sokakta kimsecikler kalmamıştır.


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Defteri de var, kalemi de.
B) Denizde kocaman bir gemi var.
C) Topunu da mı getirdin?
D) Bunu dedemde yapar.
www.huseyinarasli.com

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Öndeki grup arayı yaklaşık on beş saniye kadar açtı.
b) Ne yazık ki artık kimsede saygı ve hoşgörü kalmamış.
c) Sanki bir gün çıkıp geliverecek.
d) Arkada ki masa biraz daha büyük, orada yiyebiliriz.


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" soru edatının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
a) Burada Fransızca da öğretiyorlarmı?
b) Hafta sonu Formula 1 yarışlarını izledin mi?
c) Zil çaldı mı?
d) Yeni Türkçe öğretmeninin adı Şerife mi?
www.huseyinarasli.com

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
a) Babam bugün İbrahim Bey ile görüşecek.
b) Beşaltı günden beri öksürüyor yavrucuğum.
c) Pamukkale'nin travertenlerini korumak için çalışmalar yapılıyor.
d) Basketbol oynarken parmağını sakatlamış.


Sorular Hüseyin Araslı tarafından hazırlanmıştır.