Din Kültürü 7. Sınıf 4. Ünite Test-5

TEST-5 KÂFİRUN SURESİ VE ANLAMI

1. Kâfirun suresi;
     I. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir.
    II. Mekke döneminde inmiştir.
   III. Altı ayetten oluşur.
Kâfirun suresi ile ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
a) Yalnız I
b) I ve III
c) I ve II
d) Yalnız III


2. Kâfirun suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz?
a) İnancın şirkten uzak tutulması
b) Allah'a inanmak ile Allah'a şirk koşmanın ayrı şeyler olduğu
c) Peygamberimizin inkarcılarla şirk hususunda birlik olamayacağı
d) Sadece Allah için kurban kesilmesi gerektiği


3. Bismillahirrahmanirrahim
Kul yâ eyyühel kâfirun. Lâ a'büdü mâ ta'büdün. ............... Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm diynüküm veliyedîn.
Kâfirun suresinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Ve lâ yehuddü alâ taâmil miskin.
b) Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd.
c) Ve min şerri mâ halâk
d) Veleddâllîn amin


4. Kâfirun suresinin ilk ayeti aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kul yâ eyyühel kâfirun
b) Lâ a'büdü mâ ta'büdün
c) Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd
d) Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm


►  sonraki test ›››

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.