Din Kültürü LGS Denemesi-2

Din kültürü dersi 8. sınıf LGS "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" denemesi-2Cevaplar: 1-B 2-D 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-A 10-B


Denemeden Örnek Sorular:

1. Hayat ve ölüm Allah'ın takdirindedir ve O'nun belirlediği ilahî düzen içerisinde sürüp gider. Bütün varlıklarda olduğu gibi insan ömrü de bir gün sona erecektir. Ömür bitince ecel gelir ve ölüm olayı gerçekleşir. Böylelikle kişi Rabb'ine döner. Canlıların ömrünün ne zaman sona ereceğini ve kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir.
Seçeneklerde yer alan ayetlerden hangisi, paragraftaki bilgilerle eşleştirilemez?
a) "Kıyametin ne zaman kopacağı hakkında bilgi, ancak Allah'ın katındadır..." (Lokman suresi, 34. ayet)
b) "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." ( Bakara suresi, 153. ayet)
c) "Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz." (Ankebut suresi, 57. ayet)
d) "Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirli bir süreye kadar ertelenmiştir." (Al-i İmran suresi, 145. ayet)


2. Mısır’ın idâresini elinde bulunduran ve firavun denilen krallar, kendilerine mezar olarak dağ gibi piramitler yaptırıyorlar ve bu piramitlerin yapımında binlerce insanı zorla çalıştırıyorlardı. Allahü teâlâyı inkâr edip ilâhlık dâvâsında bulunuyorlardı. Bu zamanda falcılık, sihirbâzlık meslek hâline getirilmiş ve ülkenin her tarafında kâhinler, sihirbâzlar türemişti.
Paragrafta verilenlerden, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
a) Mısır'ı yönetenlere "firavun" denilirdi.
b) Firavunlar kendilerini tanrı zannediyorlardı.
c) Eski Mısır'da sihirbazcılık çok popülerdi.
d) Eski Mısır'da ahiret hayatının var olduğuna inanılmazdı.
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.