Din Kültürü LGS Denemesi-2

1. ünite - 2. ünite

1. Allah kainatta yer alan her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. Bu uyumu kainatın her alanında görmek mümkündür. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Dengeyi bozan insanlardır.
Paragrafta verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Tesadüf kavramının evrendeki uyum ile doğrudan bir ilişkisi vardır.
b) Ölçü, düzen ve uyum kavramları birbiriyle doğrudan ilişkilidir.
c) İnsanlar doğal düzeni tahrip etmektedirler.
d) Allah her şeyi bir uyum içinde yaratmıştır.


2. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, Allah'ın kendisine verdiği sınırlı (cüz'î) iradeyi amacına uygun kullanmayarak yaptığı davranıştan sorumlu olmuştur?
a) Okul takımına girmek isteyen Alperen, her gün arkadaşlarından bir fazla antrenman yaparak emeline ulaştı.
b) Gece geç saatlere kadar bilgisayar oyunu oynayan Samet, hiç hazırlık yapmadığı ve ertesi gün yapılacak olan matematik sınavı için sıra arkadaşının çalışkanlılığına ve yardımseverliğine güvenerek uykuya daldı.
c) Resim yarışmasına katılan Serdar, günlerce süren emeği ve titiz çalışması sonucu yaptığı portre çalışmasıyla dereceye girdi.
d) Sınava çok iyi hazırlanan Esma, tam sınav esnasında önündeki öğrencinin sürekli öksürmesi ve burnunu çekmesi nedeniyle bir türlü sorulara odaklanamadı ve sınavdan istediği puanı alamadı.


3. Aşağıdakilerden hangisi insanın kaderinde tercih hakkı bulunmayan ve dolayısıyla sorumlu olmadığı durumlardan biridir?
a) Ecel
b) İnanç
c) İbadet
d) Çalışkanlılık


4. "Küllî irade" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allahü Teala'nın sınırsız iradesi
b) İnsanların sınırlı iradesi
c) Allahü Teala'nın güzel isimleri
d) Evrendeki ölçü ve düzen


5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
b) Akıl akıldan üstündür.
c) Emeksiz yemek olmaz.
d) Yazın yorulmayan kışın kurulmaz.


6. Yüce Rabb'imizin insanlara rehberlik yapmak ve doğruyu göstermek için gönderdiği peygamberler geçimlerini sağlamak için bir meslek öğrenip çalışmışlardır. Böylelikle çocuklarının, ailelerinin rızıklarını alın teri dökerek temin etmişlerdir.
Metinde verilen bilgilerden, peygamberler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) Peygamber insanlara bir rehberdir.
b) Peygamberler insanlara bir örnektir.
c) Peygamberlerin rızıklarına ulaşmak için çalışmalarına gerek yoktur.
d) Peygamberler rızka ulaşmak için emek harcamışlar ve çalışmışlardır.


7. İbrahim, akşamüstü geç vakit işten dönerken yolda arkadaşı Metin ile karşılaştı. İki arkadaş birbirlerine hâl hatır sorduktan sonra Metin İbrahim'e dönerek "Birader akşama kadar başkasının işinde çalışıp yoruluyorsun. Ancak bir ayda eline geçen az bir para. Bir de bana bak! Tefecilikten köşeyi döndüm. İstersen sen de benim gibi olabilirsin!" Alın teri ile kazanmanın önemini bilen İbrahim arkadaşına şöyle dedi: "Yok arkadaş! Aşım az ama tatlıdır. Çünkü helal kazançtır!"
Parçaya göre İbrahim aşağıdaki hadislerden hangisini kendine ilke edinmiş olabilir?
a) "İki günü birbirine eşit olan zarardadır."
b) "İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirmede) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit."
c) "Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir."
d) "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir."


8. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde tevekkül ile ilgili bir ifade yoktur?
a) "... Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter." (Talak suresi, 3. ayet)
b) "Eğer mü'minler iseniz ancak Allah'a güvenin." (Maide suresi, 23. ayet)
c) "...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir." (Rad suresi, 8. ayet)
d) "İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. (İbrahim suresi, 11. ayet)


9. "Mü'minler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bundan rahatsız olur." (Hz. Muhammed s.a.v.)
Hadis-i şerifte aşağıdaki güzel davranışlardan hangisi vurgulanmıştır?
a) Dayanışma
b) Tevekkül
c) Cesaret
d) Danışma


10. "Takva sahipleri (sorumluluk bilinci taşıyanlar), bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler (harcarlar)..." (Al-i İmran suresi, 134. ayet)
Yukarıda yazılı olan ayet mealinden aşağıdakilerden hangisine ulaşırız?
a) Paylaşmak huzur ve güveni artırır.
b) Paylaşmak zenginlere mahsus bir davranıştır.
c) Paylaşmak zengin ile fakir arasında sevgi bağı kurar.
d) Paylaşmak için zengin olmak gerekmez.


Hazırlayan: Hüseyin Araslı

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.