Yazım Kuralları Test-3

3. Yazım Kuralları
(Sorular yüklenirken lütfen bekleyiniz.)

 


Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

Bir Bilgi:

► Ek Fiilin Yazımı: Ek fiilin çekimli biçimleri (idi, imiş, ise) ayrı yazılabildiği gibi bitişik olarak da yazılabilir.


• Ek fiil ünsüzle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında "i" ünlüsü düşer, ayrıca büyük ünlü uyumuna uyar.

Yorgun idi → Yorgundu


• Ek fiil ünlüyle biten kelimelere bitişik olarak yazıldığında araya "y" ünsüzü girer, "i" ünlüsü düşer, ayrıca büyük ünlü uyumuna uyar.

Sonuncu idi → Sonuncuydu