Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-10

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR-4

1. Peygamberimiz Hendek Savaşı'nda (627) sahabeden Selman-ı Farisî'nin önerisiyle Medine kentinin etrafına derin bir hendek kazdırmış, böylece düşmanın şehre girmesine engel olmuştur.
Peygamberimizin yaşadığı bu olay, aşağıdakilerden hangisine bir örnek değildir?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) danışmaya önem verdiğine
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli oluşuna
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) işlerinde tedbirli davrandığına
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.), başkalarının görüşlerine önem verdiğine


2. Hz. Ömer karşılaştığı bir topluluğa "Sizler kimlersiniz ve ne iş yaparsınız?" diye sorar: "Bizler Allah’a tevekkül eden (mütevekkil) insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz." derler. Hz. Ömer, bu sözlere çok kızar: "Sizler mütevekkil değil müteekkil (hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen) insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip dayanan kimsedir." der.
Parçadaki olay doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Başkasının sırtından geçinmek iyi bir davranış değildir.
b) Kişi, çalışmak için harcayacağı vaktini namaz ve oruçla geçirmelidir.
c) Mütevekkil insan önce tedbir almalı, sonra Allah'a güvenmelidir.
d) Kişi, rızkına ulaşmak için çalışıp çaba harcamalıdır.


3. Sinan bilgisayarın başından ayrılamıyordu. Oynadığı oyun çok ilgi çekici ve aksiyon doluydu. Uzun zamandır geçmeye çalıştığı ve oyunun en zorlu kısımlarından olan bir bölümü tamamlamak üzereydi. Ama saat neredeyse gece yarısı olmuştu. Sinan, ertesi gün yapılacak olan matematik sınavı için ne defterin ne de kitabın yüzünü açmıştı. Sabah güç bela uyanıp okuluna gitti. Sabah ilk ders yapılacak olan sınav öncesi bir Fatiha üç İhlas suresi okuyup sınıfına girdi. Sınavdan iyi bir not almak için dua etmeye başladı.
Sinan'ın durumunu en iyi anlatan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tedbir almadan tevekkül etmiştir.
b) Sınavını çok önemsemiştir.
c) Bilgisayar kullanımı konusunda bilinçlidir.
d) Başarıya ulaşmak için yanlış duaları okumuştur.


4. İslam dinine göre kişi başarılı olmak istiyorsa önce elinden geleni yapmalı, sonra da işin sonucunun başarıyla tamamlanması için Allah'a güvenip dayanmalıdır. Yoksa çaba harcamadan, gayret göstermeden, üretmeden, çalışmadan başarı beklemek yanlıştır. Böyle davranan bir insan tevekkülü yanlış anlamış demektir.
Metinde verilen bilgiler, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
a) Sınavlarda zor sorular nasıl cevaplanmalıdır?
b) Tevekkülün sözlük anlamı nedir?
c) Başarıya ulaşmada duanın gücü nedir?
d) Gerçek tevekkül nasıl olmalıdır?


5. "...Kararını verdiğin zamanda artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever." (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
a) Azimli olmak
b) Paylaşmak
c) Tevekkül
d) İrade


6.
» Allah'ın canlılar için tayin ettiği yaşama süresi
» Allah'a güvenmek, O'na dayanmak
» Allah'ın canlılara verdiği nimetler
Yukarıdaki açıklamalarda aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmamıştır?
a) Tevekkül
b) Rızık
c) Kader
d) Ömür
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI