Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-11

HZ. MUSA (A.S.)

1. Hz. Musa (a.s.) hangi millete peygamber olarak gönderilmiştir?
a) Araplara
b) Türklere
c) Çinlilere
d) İsrailoğullarına


2. (I)Hz. Musa (a.s.) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. (II)Yüce Allah kendisine "Zebur" kitabını indirmiştir. (III)Yakub aleyhisselamın soyundan olup babasının adı İmran'dır. (IV)Hz. Musa, kendisi gibi peygamber olan Harun aleyhisselamın kardeşidir.
Hz. Musa (a.s.) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


3. Hz. Musa'ya (a.s.) peygamberlik görevi nerede verilmiştir?
a) Mısır firavununun sarayında
b) Tur Dağı'nda
c) Kenan diyarında
d) Mekke'de


4. Hz. Musa (a.s.) Mısır firavununu Allah'ın dinine davet ederken ve peygamberlik görevini yerine getirirken kendisine en çok yardım eden kardeşinin adı nedir?
a) Hz. Yusuf
b) Hz. Harun
c) Hz. Şuayb
d) Hz. Davud


5. Firavun ve kavmi, Musa aleyhisselamın gösterdiği mucizeler karşısında İsrailoğulları'nın Mısır’dan gitmelerine izin verdi. Musa aleyhisselam bir vakit tâyin ederek bir gece vakti bütün İsrailoğulları'nı toplayıp Mısır’dan çıktı. Bunun üzerine Firavun izin verdiğine pişmân oldu. --------------- Önlerinde denizi, arkalarında düşmanı gören İsrailoğulları endişeye kapıldılar. Bu sırada Allahü teâlâ Musa aleyhisselama meâlen: “Âsan ile denize vur.” (Şuarâ sûresi: 63) diye vahyetti. Hazret-i Musa bu emir üzerine asâsını denize vurdu. Deniz hemen ikiye ayrıldı.
Bu metnin anlamlı bir şekilde ve Hz. Musa'nın hayat hikayesine uygun olarak tamamlanabilmesi için boş yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?
a) On iki sülâle olan İsrailoğulları bu yollardan yürüyüp karşıya geçtiler.
b) Onları, bir daha Mısır'a gelmemeleri şartıyla ülkeden gönderdi.
c) Derhâl askerini toplayıp peşlerine düştü ve sabaha doğru onlara Kızıldeniz kenarında yetişti.
d) Firavun, askerleriyle birlikte peşlerine düşüp denizde açılan yola dalınca açılan yol kapanıp sular kavuştu.


6. Mısır’ın idâresini elinde bulunduran ve firavun denilen krallar, kendilerine mezar olarak dağ gibi piramitler yaptırıyorlar ve bu piramitlerin yapımında binlerce insanı zorla çalıştırıyorlardı. Allahü teâlâyı inkâr edip ilâhlık dâvâsında bulunuyorlardı. Bu zamanda falcılık, sihirbâzlık meslek hâline getirilmiş ve ülkenin her tarafında kâhinler, sihirbâzlar türemişti.
Paragrafta verilenlerden, aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
a) Mısır'ı yönetenlere "firavun" denilirdi.
b) Firavunlar kendilerini tanrı zannediyorlardı.
c) Eski Mısır'da sihirbazcılık çok popülerdi.
d) Eski Mısır'da ahiret hayatının var olduğuna inanılmazdı.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.