Din Kültürü 8. Sınıf 1. Ünite Test-9

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR-3

1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma... (Kasas suresi, 77. ayet)
b) "Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah'ın katındadır." (Enfal suresi, 28. ayet)
c) "Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur." (Necm suresi, 39. ayet)
d) "Şüphesiz onun çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir." (Necm suresi, 40. ayet)


2. Dinimizde çalışmadan, emek harcamadan kötü yolla kazanç elde etmek (kumar, tefecilik vb) haram sayılmıştır. Allah rezzaktır, yani canlılara rızkı verendir. İnsana düşen rızkına ulaşmak için çaba göstermek ve helal yollara başvurmaktır. Rızkı elde etmek için kötü yollara başvurulmamalı, haram kazançtan uzak durulmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Kumar oynamak haksız kazançtır.
b) Allah canlılara rızık verendir.
c) Tefecilik (faiz) yapmak dinimizde haramdır.
d) Rızık, emek harcanmadan elde edilen gelirler demektir.


3. Allah'ın insanlara kılavuzluk yapmak için gönderdiği peygamberler, bu ağır görevlerinin yanında geçimlerini sağlamak için bir meslek edinip alın teri dökerek çalışmışlardır. Örneğin; Hz. Adem (a.s.) çiftçilik, Hz. İdris (a.s.) terzilik, Hz. Davut (a.s.) demircilik, Hz. Muhammed (s.a.v.) ise ticaret yapmıştır.
Bu durum peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmektedir?
a) Rızıklarını elde etmek için emek harcadıklarına
b) Dünya hayatını çok önemsediklerine
c) Zengin olmak için çabaladıklarına
d) Bir meslek edinmeyi en önemli görev bildiklerine


4. İbrahim, akşamüstü geç vakit işten dönerken yolda arkadaşı Metin ile karşılaştı. İki arkadaş birbirlerine hâl hatır sorduktan sonra Metin İbrahim'e dönerek "Birader akşama kadar başkasının işinde çalışıp yoruluyorsun. Ancak bir ayda eline geçen az bir para. Bir de bana bak! Tefecilikten köşeyi döndüm. İstersen sen de benim gibi olabilirsin!" Alın teri ile kazanmanın önemini bilen İbrahim arkadaşına şöyle dedi: "Yok arkadaş! Aşım az ama tatlıdır. Çünkü helal kazançtır!"
Parçaya göre İbrahim aşağıdaki hadislerden hangisini kendine ilke edinmiş olabilir?
a) "İki günü birbirine eşit olan zarardadır."
b) "İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirmede) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit."
c) "Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir."
d) "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir."


5. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde tevekkül ile ilgili bir ifade yoktur?
a) "... Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter." (Talak suresi, 3. ayet)
b) "Eğer mü'minler iseniz ancak Allah'a güvenin." (Maide suresi, 23. ayet)
c) "...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir." (Rad suresi, 8. ayet)
d) "İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. (İbrahim suresi, 11. ayet)
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI