Din Kültürü 5. Sınıf 2. Ünite Test-7

TEST-7 RABBENA DUALARI

1. Rabbena duaları namazın hangi bölümünde okunur?
a) Ayakta ellerimiz bağlıyken
b) Son oturuş bölümünde, selam vermeden önce
c) Rükuya gittiğimiz zaman
d) Başlama tekbiri alırken


2.
I. Ve fil ahireti haseneten
II. Ve kına azâbennar
III. Rabbena âtina fiddünya haseneten
Yukarıda karışık olarak verilen birinci Rabbena duasının doğru sıralaması şıklardan hangisinde verilmiştir?
a) I-II-III
b) III-II-I
c) II-I-III
D) III-I-II


3. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve ............... yevme yekûmü'l hisâb.
Yukarıda verilen ikinci Rabbena duasında boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) lil-Mü'minîne
b) fiddünya haseneten
c) ve fil ahireti
d) veleddâllin


4. Rabbena duaları Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Rabbena Âtina duası ............... suresinin 201. ayetinde geçer. Rabbenağfirli duası ise ............... suresinin 41. ayetidir.
Cümlelerde yer alan boşlukları doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
a) Fatiha - İhlas
b) Yasin - Kureyş
c) Bakara - İbrahim
d) Bakara - Maide


Hazırlayan Hüseyin Araslı

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.