Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-10

KURBAN İBADETİ-2

1. Hz. İbrahim’den rüyasında oğlunu kurban etmesi istenir. O da rüyasını oğluna anlatır. Oğlu İsmail babasına, kendisine ne emrediliyorsa onu yapmasını söyler. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail büyük bir teslimiyet içinde bu görevi yerine getirmek üzere ıssız bir yere giderler. Hz. İbrahim tam oğlunu kurban etmek üzereyken Allah Cebrail meleğini gönderip Hz. İbrahim’in bundan vazgeçmesini, rüyayı gerçekleştirdiğini, bunun açık bir imtihan olduğunu ve oğlunun yerine bir hayvanı kurban etmesini ister. Hz. İbrahim de Allah’ın emrine uyarak bir hayvanı kurban eder ve oğlunu kendisine bağışladığı için Allah’a şükreder.
Yukarıda verilen bilgilerden Kurban ibadeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
a) Kurban, ıssız bir yerde Allah için aç kalmaktır.
b) Kurban ibadetinin tarihçesi Hz. İbrahim’e kadar dayanır.
c) Kurban, insanın sevdiği bir şeyi Allah için feda etmesi demektir.
d) Kurban, Allah’ın emirlerine uymaya hazır olmak demektir.


2. Adak kurbanı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Adak kurbanı, Kurban bayramı günleri içerisinde kesilir.
b) Adak kurbanı, bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesilmek üzere adanır.
c) Adak kurbanı, tamamen fakirin hakkıdır.
d) Adak kurbanı kesen kişi, kestiği kurbanının etinden yiyemez.


3. İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber veya yeni bir eşya aldıklarında (ev, araba vb) Allah’a şükretmek için bazen kurban keserler. Buna ............... kurbanı denir. Ayrıca çocuk sahibi olan anne-babalar da Allah’a şükür amacıyla kurban kesebilir. Buna da ............... kurbanı denir.
Yukarıdaki paragrafta yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
a) Müsahiplik-Akika
b) Adak-Ziyaret
c) Şükür-Akika
d) Dâr-Akika


4. Alevi-Bektaşi kültüründe yol kardeşliği sözü verilirken kesilen kurbanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dâr kurbanı
b) Müsahiplik kurbanı
c) Şükür kurbanı
d) Ziyaret kurbanı


5. Hicrî aylardan ............... ayında şartları tutan Müslümanların kurban kesmesi ............... tir.
a) Muharrem-Farz
b) Zilhicce-Farz
c) Ramazan-Vacib
d) Zilhicce-Vacib
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI