Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-7

HAC TEST-7

1. Aşağıdakilerden hangisi ihramlıyken getirilen yasakların kişiye sağladığı faydalardan değildir?
a) İnsana sabretme alışkanlığı kazandırır.
b) Kişinin iradesini güçlendirir.
c) İnsana öfkelenmeden hareket etmeyi öğretir.
d) İnsana sabırsız olmayı öğretir.


2. Bütün Müslümanların birlikteliğinin sembolik bir ifadesi olan, Allah'a bağlılığın bir göstergesi olan hac görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sa'y
b) Şeytan taşlama
c) Tavaf
d) Vakfe


3. Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetindeki şeytan taşlama görevinin kişide oluşturması beklenen ana sonuçlarından değildir?
a) Şeytanla mücadele konusunda fiziksel gücün önemini ortaya çıkarır.
b) Şeytanın hile ve kötülüklerine sembolik olarak tepki gösterilir.
c) Kötülüklerden uzak durulması konusunda kararlılık gösterilir.
d) İyilik yapmanın önündeki engellerin kaldırılması için mücadele sözü verilir.


4. Aşağıda Kabe ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Arabistan'ın Medine şehrinde yer alır.
b) Yeryüzünde Allah'a ibadet için yapılan ilk mabettir.
c) Diğer adı Beytullah'tır.
d) Mescid-i Haram dairesi içinde yer alır.


5. Kabe hangi yılda İslam'ın kıblesi olmuştur?
a) Hicretten önce
b) Hicretin 2. yılında
c) Hicretin 9. yılında
d) Hicretin 5. yılında
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI