Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-8

HAC TEST-8

1. "... Gücü yetenlerin o evi (Kabe) haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır." (Al-i İmran suresi, 97. ayet)
Ayet-i kerimenin mealinden hac ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?
a) Hac ibadeti insanı günahlardan arındırır.
b) Hac ibadeti insanlar arasındaki kardeşlik duygularını güçlendirir.
c) Hac ibadeti Allah'ın emirleri arasındadır.
d) Hac ibadeti insanın bilgisini ve görgüsünü artırır.


2. Hac ibadeti aşağıdaki kişilerden hangisine farz değildir?
a) Özgürlüğünü kısıtlayacak bir durumu olmayanlara
b) Sağlığı yerinde olanlara
c) Ekonomik durumu iyi olanlara
d) Yol güvenliği tehlikede olanlara


3. "Hac ibadetinde dünyanın dört bir yanından gelen farklı renk ve ırka mensup Müslümanlar bir arada toplanırlar ve birbirlerini tanıma imkanı bulurlar."
Bu durum, Hac ibadetinin hangi prensibi içerdiğini gösterir?
a) Ulusal olma prensibi
b) Milli olma prensibi
c) Evrensel olma prensibi
d) Kültürel olma prensibi


4. Aşağıdakilerden hangisinde Hac ve Umre ibadetlerinde ortaklaşa yapılması gereken görevler bir arada verilmiştir?
a) Tavaf - Sa'y
b) Tavaf - Vakfe
c) Vakfe - Şeytan taşlama
d) Vakfe - Sa'y


5. Umre ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Umrede vakfe ve kurban kesme vardır.
b) Umre, vacib bir ibadettir.
c) Umre yıl içinde en çok bir kez yapılır.
d) Umrede sadece ihram, tavaf, sa'y vardır.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI