Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-9

KURBAN TEST-1

1. Kurban ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Zekat verebilecek durumda olan Müslümanların kurban kesmesi vacibtir.
b) Sadaka verebilecek durumda olanların kurban kesmesi vacibtir.
c) Zekat verebilecek durumda olanların kurban kesmesi farzdır.
d) Sadaka verebilecek durumda olanların kurban kesmesi farzdır.


2. Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin amaçlarından değildir?
a) Allah’ın rızasını kazanmak
b) Allah’a yakın olmak
c) Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek
d) Nefsi terbiye etmek, iradeyi güçlendirmek


3. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kurban kesecek kişinin bu işin uzmanı olması gerekir.
b) Kurbanlık hayvana eziyet edilmemelidir.
c) Hayvanı keserken “Bismillahirrahmanirrahim” denmelidir.
d) Kurbanlık hayvan kıbleye doğru yatırılmalıdır.


4. Kurbanlık hayvanlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Koyun: 1 kişi adına kurban edilir, en az 3 yaşını doldurmuş olmalıdır.
b) Keçi: 1 kişi adına kurban edilir, en az 1 yaşını doldurmuş olmalıdır.
c) Sığır: 1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilir, en az 5 yaşını doldurmuş olmalıdır.
d) Deve: 1-10 kişi arasında kurban edilir, en az 5 yaşını doldurmuş olmalıdır.


5. Aşağıdakilerden hangisi kişiye kurbanın vacib olmasının şartlarından değildir?
a) Akıllı olmak
b) Erkek olmak
c) Ergenlik çağında olmak
d) Zengin olmak


6. "Onların (kurbanların) ne etleri, ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sizin takvanız (Allah’ın emirlerine olan bağlılığınız) ulaşır." (Hac suresi, 37. ayet)
Bu ayette kurban kesmenin amaçlarından hangisi vurgulanmaktadır?
a) Fakirleri sevindirmek
b) Kardeşlik duygularını pekiştirmek
c) Yardımlaşma bilinci oluşturmak
d) Allah’ın emirlerini yerine getirmek


►  sonraki test ›››

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.