Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Test-9

MAUN SURESİ

1. Maun suresi Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı suresidir?
a) 112.
b) 107.
c) 50.
d) 23.


2. Maun suresinin adını aldığı "maun" sözcüğünün anlamı nedir?
a) yardım
b) hoşgörü
c) temiz olmak
d) oruç tutmak


3. Eraeytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî yedu'ulyetîm. Velâ yehuddü alâ taâmil miskîn. Feveylün lil musallîn. ..................................... Ellezîne hüm yürâûne ve yemneun elmâûn.
Maun suresindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Ellezîne an salâtihim sâhûn
b) Ellezîne hüm salâtihim sâhûn
c) Ellezîne hüm an salâtihim
d) Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn


4. Maun Suresi: "Gördün mü o hesap gününü yalanlayanı! İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar."
Maun suresinin anlamını dikkate aldığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
a) Yetimlere iyi davranmalıyız.
b) Namazlarımızda riyâdan uzak durmalıyız.
c) Yoksulları doyurmalıyız.
d) Yardımın az olanına engel olmalıyız.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI