Din Kültürü 6. Sınıf 3. Ünite Test-11

HZ. YAHYA A.S.

1. Hz. Yahya'nın (a.s.) kendisi gibi peygamber olan babasının adı nedir?
a) Hz. Zekeriya (a.s.)
b) Hz. İsa (a.s.)
c) Hz. Nuh (a.s.)
d) Hz. Davud (a.s.)


2. Hz. Zekeriya (a.s.) bir gün hayırlı bir evlat vermesi için Allah'a dua etti. Yüce Allah duasına karşılık verdi. "Ey Zekeriya! Biz sana bir oğul müjdeleriz ki onun adı Yahya’dır." (Meryem,7) diyerek ona Hz. Yahya’yı (a.s.) müjdeledi. Hz. Zekeriya (a.s.) kendisi ve eşi ihtiyarlık çağına ulaşmışken bir evlatla müjdelenmiş olmanın şaşkınlığıyla Rabbine şöyle seslendi: "Rabbim! Karım kısır ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?" (Meryem,8) Yüce Allah, Hz. Zekeriya’nın (a.s.) şaşkınlığını şu sözlerle giderdi: "Rabbin böyle buyurdu. Çünkü bu bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım." (Meryem, 9)
Aşağıdakilerden hangisi bu paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Hz. Yahya bir mucize eseri olarak babasız doğmuştur.
b) Hz. Yahya doğduğunda annesi ve babası çok yaşlıydı.
c) Kur'an'da Hz. Yahya'nın adı geçmektedir.
d) Allah'ın her şeye gücü yeter.


3. (I)Hz. Yahya (a.s.) güzel yaratılışlı, merhametli ve iffetliydi. (II)Öfke, nefret, kıskançlık gibi kötü duygulardan arınmıştı. (III)Allah’ın (c.c.) sevgisini kaybetmekten korkan bir kul, anne-babasına itaat eden hayırlı bir evlattı. (IV)Yüce Allah ona Tevrat kitabını vermiştir.
Metinde yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


4. Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Babası Zekeriya aleyhisselamın vefatından sonra tebliğ görevine o devam etti
b) Hz. Yahya (a.s.) kendisinden önce gelen peygamberleri ve kendisinden sonra gelecek olan Hz. İsa'yı (a.s.) tasdik etti.
c) Allahü Teala Hz. Yahya'ya (a.s.), büyüyüp olgunlaşınca Tevrat'a sahip çıkıp hükümlerine uymasını ve halkı doğru yola çağırmasını emretti.
d) Hz. Yahya (a.s.) uzun yıllar peygamberlik yaptı ve ömrünün sonuna doğru Mekke'ye göçtü.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI