Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-7

TASAVVUFİ MEZHEPLER-2

1. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorumlardan biridir?
a) Maturidilik
b) Hanefilik
c) Hanbelilik
d) Nakşibendilik


2. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumlardan biridir?
a) Şafiilik
b) Eş'arilik
c) Yesevilik
d) Malikilik


3. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan değildir?
a) Hanefilik
b) Kadirilik
c) Hanbelilik
d) Malikilik


4. Nakşibend kelimesi Farsça'da (İran dili) nakış yapan anlamındadır. Muhammed Bahauddin hazretleri tasavvufu insanların kalbine nakış nakış işlediği için kendisine bu lakap verilmiştir. Nakşibendilik, Muhammed Bahauddin Nakşibend'in (öl.1389) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür. Muhammed Bahauddin Nakşibend, Buhara yakınlarındaki Kasr-ı Ârifân köyünde dünyaya geldi. Döneminin alimlerinden ve mutasavvıflarından ilim tahsil etti. İlmiyle, takvasıyla, sade yaşantısı ve güzel ahlakıyla herkes tarafından sevilip sayılan bir kişi oldu.
Paragrafta, aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a) Muhammed Bahauddin hazretlerine niçin "Nakşibend" denilmiştir?
b) Muhammed Bahauddin Nakşibend nerede doğmuştur?
c) "Nakşibend" sözcüğünün anlamı nedir?
d) Muhammed Bahauddin Nakşibend'in ilim tahsil ettiği hocalarının isimleri nelerdir?
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.