Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-8

ALEVİLİK-1

1. Hz. Ali'yi seven, Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hz. Ali'nin halife olması gerektiğini savunan ve onu sahabelerin en faziletlisi olarak gören düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kadirilik
b) Nakşibendilik
c) Malikilik
d) Alevilik


2. Büyük Türk-İslam düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolü aşağıdakilerden hangisidir? www.huseyinarasli.com
a) Alevilik
b) Bektaşilik
c) Eş'arilik
d) Şafiilik


3. Aşağıdakilerden hangisi Alevi-Bektaşi kültürünün ayırt edici özelliklerindendir?
a) Hz. Ali
b) Ehl-i Beyt
c) On iki imam
d) Hepsi


4. Alevilikte önemli bir yere sahip olan "Ehl-i Beyt" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimizin ev halkı
b) İlk müslümanlar
c) Peygamberimizin uzak akrabaları
d) Habeşistan'a hicret eden müslümanlar


5. Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Beyt içerisinde yer almaz?
a) Hz. Ali
b) Hz. Ebubekir
c) Hz. Fatıma
d) Hz. Hüseyin
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.