Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Test-9

ALEVİLİK-2

1. Alevi-Bektaşi ekolünde dede adı verilen manevi lider yönetiminde ve belli kurallar çerçevesinde yapılan dini törene ne ad verilir?
a) Hatim
b) Mevlid
c) Cem
d) İftar


2. Alevilikte vefat eden birinin vefatının yedinci veya kırkıncı gününde kurban kesip lokma dağıtmak suretiyle yapılan cem törenine ne ad verilir?
a) Dârdan indirme cemi
b) Abdal Musa cemi
c) Düşkünlükten kaldırma cemi
d) Razılık


3. Alevilik ekolünde yılın ilk cemi hangisidir?
a) Dârdan indirme cemi
b) Abdal Musa cemi
c) Düşkünlükten kaldırma cemi
d) Müsahiplik


4. Cemevi kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Cem törenini yöneten manevi önder
b) Cem töreninde yapılan dualar
c) Yol kardeşliği
d) Cem töreninin yapıldığı yer


5. Alevilikte cem töreni yapılırken yerine getirilmesi gereken hizmetlerin genel adı nedir?
a) On iki imam
b) Müsahiplik
c) On iki hizmet
d) Gülbenk


►  sonraki test ›››

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.