Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Test-7

ASR SURESİ VE ANLAMI

1. Aşağıdakilerden hangisi "asr" sözcüğünün anlamlarından değildir?
a) Güven
b) Zaman
c) Çağ
d) İkindi vakti


2. Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel özellikler vurgulanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
a) Salih amel işlemek
b) Sabrı tavsiye etmek
c) Hakkı tavsiye etmek
d) Fesatçılık yapmak


3.
I. Vel asr.
II. İllellezine âmenû ve amilü’s sâlihâti ve tevâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s sabr.
III. İnnel insane le fi husr.
Yukarıda karışık olarak verilen Asr suresinin ayetlerinin doğru sıralanışı seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
a) I-II-III
b) I-III-II
c) III-I-II
d) II-I-III


4. İllellezine âmenû ve amilü’s sâlihâti ve ............... ve tevâsav bi’s sabr. (Asr suresi, 3. ayet)
Yukarıda yer alan Asr suresi 3. ayetindeki boşluğu doğru tamamlayan ifade seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
a) tevâsav bi’l hakkı
b) Ve lem yekün
c) Ve min şerri mâ halâk
d) İnnel insâne lefî husr.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI