Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test-7

MEDİNE DÖNEMİ-2

1. Bedir savaşının sebebi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Müslümanların güç kazanmasının Mekkeli müşrikleri rahatsız etmesi
b) Medine'nin ticaret yolları üzerinde olması
c) Mekkeli müşriklerin, Medine'ye hicret eden Müslümanların Mekke'de bıraktıkları kişisel eşyalarına ve mallarına haksız yere el koymaları
d) Müslümanların düşmanlarından Ebu Cehil'in kendi peygamberliğini ilan etmesi


2. Peygamber Efendimizin Bedir savaşında esir alınan müşriklerle ilgili yaptığı uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müşrikleri cezalandırmıştır.
b) Müşrikleri, her biri on Müslümana okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakmıştır.
c) Müşrikleri koşulsuz serbest bırakmıştır.
d) Müşrik esirlerini ağır işlerde çalıştırmak için alıkoymuştur.


3. Uhud savaşı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında 625 yılında gerçekleşmiştir.
b) Peygamberimizin amcası Hz. Hamza bu savaşta şehit olmuştur.
c) Müslümanlar bu savaşta Peygamberimizin sözüne uymanın ne kadar önemli olduğunu kavramışlardır.
d) Bu savaş sonrası Mekke fethedilmiş, Kabe putlardan temizlenmiştir.


4. Peygamberliğin Medine döneminde Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen savaşların tarihsel sıralaması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Bedir - Hendek - Uhud
b) Uhud- Bedir - Hendek
c) Bedir - Uhud - Hendek
d) Bedir - Uhud - Hudeybiye


5. Hicretin altıncı yılında Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılmıştır. Mekkeli müşriklerin Müslümanları resmen tanıdıkları ilk anlaşmadır. Bu anlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Medine sözleşmesi
b) Akabe biatları
c) Hudeybiye anlaşması
d) Veda hutbesi
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.