Din Kültürü 6. Sınıf 4. Ünite Test-9

NASR SURESİ VE ANLAMI

1. Nasr suresinin ilk ayetinde geçen ve surenin adını aldığı "nasr" sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yardım
b) Yolculuk
c) Dostluk
d) Merhamet


2. Nasr suresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an'ın 110. suresidir.
b) Medine döneminde indirilmiştir.
c) 113 ayetten oluşur.
d) "Nasr" yardım demektir.


3. "Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke'nin fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir." (Nasr suresi)
Metinde anlamı verilen Nasr suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Yüce Allah bu surede mü'minlere Mekke'ye gidip Kabe'yi tavaf etmelerini emretmiştir.
b) Yüce Allah bu surede Peygamber Efendimize Mekke'den Medine'ye hicret etmesini emretmiştir.
c) Yüce Allah bu surede mü'minlere Ramazan Ayı'nda oruç tutmalarını emretmiştir.
d) Yüce Allah bu surede Peygamberimize, kendisine verilen zafer ve nimetler için şükretmesini emretmiştir.


4.
Bismillahirrahmanirrahim
İzâ câe nasrullahi vel feth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. ...............
Nasr suresinde boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisiyle doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) İnne şânieke hüvel ebter
b) İnnehü kâne tevvâbâ
c) İnneddîne indallahil islam
d) Ve hüve alâ külli şey'in kadîr
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.