Din Kültürü LGS Denemesi-3

1. ünite - 2. ünite

1. Denizlerdeki tuz, orada yaşayan canlılar için uygun orandadır. Gezegen ve yıldızların aralarındaki mesafe, evrendeki dengeyi sarsmayacak şekildedir. Güneşin ve ayın dünya ile aralarındaki mesafe, insanların ve diğer canlıların yaşam fonksiyonları için en ideal durumdadır. Bütün bu örnekler bize gösteriyor ki ............
Yukarıdaki paragrafı en iyi tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah esirgeyen ve bağışlayandır. Merhameti geniştir.
b) Allah evrende sayısız gök cisimleri, yıldızlar, galaksiler yaratmıştır.
c) Allah evrendeki her şeyi insanoğlunun faydalanması için yaratmıştır.
d) Allah evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzene göre yaratmıştır.2. İmam-ı Azam Ebu Hanife bir gün kendisine "İnsanın sınırlı iradesi yoktur. Bütün fiillerimizi Allah bize zorla yaptırmaktadır. Dolayısıyla insanın seçme ve tercih etme özgürlüğü yoktur." diyen bir kişiye sert bir toprak parçası atar. O kişi Ebu Hanife'yi kadıya şikayet eder. Kadı, niye toprak attığını sorunca İmam-ı Azam şöyle cevap verir: Efendim, bu kişi "Allah her işi bize zorla yaptırır." diyordu. O zaman bu toprağı da bana Allah attırdı. Benim bir suçum yok!
Bu metinde yer alan olaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) İmam-ı Azam bu kişiden intikamını almıştır.
b) İmam-ı Azam bu kişiye, insanın sınırlı iradesi olduğunu anlatmak istemiştir.
c) İmam-ı Azam bu kişiye, insanın tercih hakkı bulunmadığını anlatmak istemiştir.
d) İmam-ı Azam bu kişiyle tartışmanın gereksiz olduğunu anlatmak istemiştir.3.
Çalış dedikçe dinimiz çalışmadın durdun
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun
Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya
Zavallı, dini çevirdin maskaraya"
Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy'un bu şiirinde eleştirilen tutum ve davranışlardan değildir?
a) Yanlış tevekkül anlayışı
b) Tembellik yapmak, çalışmamak
c) Dine uydurma bilgiler sokmak
d) Güzel ahlakı terk etmek4. Hz. Musa (a.s.) hangi millete peygamber olarak gönderilmiştir?
a) Araplara
b) Türklere
c) Çinlilere
d) İsrailoğullarına5. Zekat, sadaka, fitre gibi ibadetlerin ortak yönleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu ibadetler insanı cimriliğe yöneltir.
b) Bu ibadetler insanı istişareye yöneltir.
c) Bu ibadetler insanı sabırlı olmaya yöneltir.
d) Bu ibadetler insanı paylaşma ve yardımlaşmaya yöneltir.6. Aşağıdakilerden hangisi zekatın kelime anlamlarından değildir?
a) Artma
b) İnanma
c) Çoğalma
d) Bereket7. Aşağıdakilerden hangisine zekat verilmez?
a) Borçlulara
b) Çalışamayacak derecede hasta olanlara
c) Parası bitmiş, yolda kalmışlara
d) Seyahate çıkmış olanlara8. Sadaka ibadeti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Sadaka sadece maddi varlıklardan fakirlere verilerek yerine getirilir.
b) Sadaka Allah rızası için yapılır.
c) Sadakada zaman ve miktar sınırı yoktur.
d) Sadaka bazen güzel bir söz söyleyerek de yapılabilir.9. Yüce Allah Medyen halkına, kendilerini doğru yola dâvet etmesi için Şuayb aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Şuayb aleyhisselam onlara nasîhatlerde bulunup Allah'a şirk koşmamalarını ve yalnızca O’na ibâdet etmelerini, alışverişte, ölçü ve tartıda haksızlık ve hîle yapmamalarını, yeryüzünde bozgunculuk yapmamalarını söyledi.
Bu metinde verilen bilgilere göre Medyen halkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Kendi elleriyle yaptıkları heykellere tapıyorlardı.
b) Allah'a şirk koşmuyorlar, putlardan uzak duruyorlardı.
c) Yaptıkları alışverişlerinde dürüst davranmıyorlardı.
d) Yabancılara ve güçsüzlere haksızlık yapıyorlardı.10. Maun suresi Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı suresidir?
a) 112.
b) 107.
c) 50.
d) 23.Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.