Din Kültürü LGS Denemesi-5

1. ünite, 2. ünite, 3. ünite, 4. ünite

1. "Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır." (Nur suresi, 45. ayet)
Verilen ayette aşağıdaki yasalardan hangisine işaret edilmektedir?
a) Fiziksel yasalara
b) Biyolojik yasalara
c) Toplumsal yasalara
d) Sosyolojik yasalara2. Ayetel Kürsî'nin konusu aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Allah’ın yüce sıfatları ve eşsiz kudreti anlatılır.
b) Peygamberlerin sıfatları anlatılır.
c) Geçmişte yaşamış toplumların başına gelenler anlatılır.
d) Hac ibadeti ile ilgili bilgiler içerir.3. "Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir."
Peygamberimizin bu hadisi Müslümanları aşağıdakilerden hangisini yapmaya yöneltmiştir?
a) İlim öğrenmeye
b) Toplumsal yardımlaşmaya
c) Allah yolunda savaşmaya
d) Oruç tutmaya4. Şuayb aleyhisselam hangi şehir halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir?
a) Kudüs halkına
b) Şam bölgesine
c) Ninova halkına
d) Medyen ve Eyke halkına5. Maun suresinin adını aldığı "Maun" sözcüğünün anlamı nedir?
a) yardım
b) hoşgörü
c) temiz olmak
d) oruç tutmak6.
• "Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratmasında bir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler." (Rûm suresi, 30. ayet)
• Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere (tek olan Allah’a inanma eğiliminde) doğar. Hz. Muhammed (s.a.v.)
Metinde verilen Rum suresi 30. ayeti ve Peygamber Efendimizin hadisine göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilecek en doğru ifadedir?
a) İnsan doğuştan itibaren günah ve sevap kazanmaya başlar.
b) İnsandaki inanma ihtiyacı fıtratından gelir.
c) İnsanlar dini konuların çoğunu bilmezler.
d) Temizlik dinimizde çok önemlidir.7. "Ey gençler! Aranızda gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek için en iyi yoldur." Hz. Muhammed s.a.v.
Peygamberimizin bu hadisinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
a) İlim öğrenmenin
b) Aile kurmanın
c) Hoşgörülü olmanın
d) Gençlere iyi bir eğitim vermenin8. Peygamberimiz Mekkeliler'in hepsini Safa tepesinin yanına çağırdı ve onlara İslam'ı anlatmak için tepeye çıkıp şöyle dedi: "Ey insanlar! Şu dağın arkasında size saldırmak üzere hazırlanmış bir ordu var desem bana inanır mısınız?" Oradakilerin hepsi "Evet inanırız. Çünkü senden hiçbir zaman yalan söz duymadık." dediler.
Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Mekkeliler Peygamberimizle ticari ortaklık kurmak istiyorlardı.
b) Mekkeliler Peygamberimizin devlet başkanı olmasını istiyorlardı.
c) Mekkeliler Peygamberimize çok güveniyorlardı.
d) Mekkeliler Peygamberimizin ordu komutanı olmasını istiyorlardı.9. Peygamberimiz 630 yılında Mekke'yi fethettiğinde ona peygamberliğinin ilk yıllarında eziyet eden, sıkıntılar yaşatan Mekkeli müşriklere karşı nasıl bir tavır izledi?
a) Onları serbest bıraktı, evlerine gönderdi.
b) Onların kimini affetti, kimini cezalandırdı.
c) Onlara hapis ve ölüm gibi cezalar verdi.
d) Onları, her biri 10 Müslümana okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bıraktı.10. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bir rahmet peygamberi olduğuna vurgu yapılmaktadır?
a) "Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir." ( Bakara suresi, 153. ayet)
b) "Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar." (Mearic suresi, 32. 33. ayetler)
c) "Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık." (İsra suresi, 70. ayet)
d) "Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir." (Tevbe suresi, 128. ayet)Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.