Din Kültürü LGS Denemesi-6

Tüm üniteler

1. (I)Yüce yaratıcı evrendeki her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. (II)Bu mükemmel yaratılışın örneklerini evrenin bazı bölümlerinde görmek mümkündür. (III)Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. (IV)Dengenin bozulması insanların bilinçsiz davranışları yüzünden olmaktadır..
Paragraftaki numaralanmış cümlelerin hangisinde eksik veya yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV2. İmam-ı Azam Ebu Hanife bir gün kendisine "İnsanın sınırlı iradesi yoktur. Bütün fiillerimizi Allah bize zorla yaptırmaktadır. Dolayısıyla insanın seçme ve tercih etme özgürlüğü yoktur." diyen bir kişiye sert bir toprak parçası atar. O kişi Ebu Hanife'yi kadıya şikayet eder. Kadı, niye toprak attığını sorunca İmam-ı Azam şöyle cevap verir: Efendim, bu kişi "Allah her işi bize zorla yaptırır." diyordu. O zaman bu toprağı da bana Allah attırdı. Benim bir suçum yok!
Bu metinde yer alan olaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) İmam-ı Azam bu kişiden intikamını almıştır.
b) İmam-ı Azam bu kişiye, insanın sınırlı iradesi olduğunu anlatmak istemiştir.
c) İmam-ı Azam bu kişiye, insanın tercih hakkı bulunmadığını anlatmak istemiştir.
d) İmam-ı Azam bu kişiyle tartışmanın gereksiz olduğunu anlatmak istemiştir.3. Hz. Musa (a.s.) Mısır firavununu Allah'ın dinine davet ederken ve peygamberlik görevini yerine getirirken kendisine en çok yardım eden kardeşinin adı nedir?
a) Hz. Yusuf
b) Hz. Harun
c) Hz. Şuayb
d) Hz. Davud4. Güzel dinimiz İslam'da paylaşma ve yardımlaşma çok önemlidir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de çok defa vurgulanmıştır. Allahü Teala gerçek anlamda Allah'a yakın olanların zengin de olsalar, fakir de olsalar Allah için yardımda bulunduklarını bildirmiştir. Allah böyle davrananları sever.
Metinde verilen bilgiler, aşağıdaki ayetlerden hangisiyle aynı doğrultudadır?
a) "Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar." (Mearic suresi, 32. 33. ayetler)
b) "Takva sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever." (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)
c) "...Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir..." (Şûrâ suresi, 38. ayet)
d) "(Resulüm) Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (Enbiya suresi, 107. ayet)5. Aşağıdakilerden hangisinin zekat oranı 1/30'dur?
a) Sığır ve manda
b) Deve
c) Küçükbaş hayvan
d) Nakit para6. Dinî değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları daha rahat bir şekilde çözebilir. Çünkü din, bireylerin zor durumlarda birbirlerini gözetmelerini dinî bir sorumluluk olarak görür. Bu yüzden din duygusunun güçlü olduğu toplumlar, zorluklar karşısında daha dirençli olur. Din, dünya ve ahiret mutluluğuna yöneltir. Din, akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir. Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Din duygusu toplumsal barışa katkı sağlar.
b) Din, insanlarda yardımlaşma ve dayanışma bilinci oluşturur.
c) Toplumun huzuru için ahlaki değerlerin benimsenmesi gerekir.
d) Dini değerlerin yozlaşması, sosyal sorunların çözümünü de beraberinde getirir.7. Hz. Yusuf çocukken babasının kendisini çok sevmesinden dolayı onu kıskanan ağabeyleri, Yusuf'u (a.s.) kuyuya attılar. Hz. Yusuf, yıllar sonra Mısır ülkesinin yönetiminde çok önemli bir mevkideyken ağabeyleriyle karşılaşıp onlara kendini tanıttı. Hz. Yusuf'un, küçüklüğünde kendisine çok kötülük yapan ağabeylerine karşı tavrı nasıl olmuştur?
a) Herhangi bir şart koşmaksızın ağabeylerini affetti.
b) Mısır'a bir daha gelmemeleri şartıyla onları affetti.
c) Yusuf peygamber de ağabeylerini kuyuya attırdı.
d) Ağabeylerine erzak verdi ancak onları cezalandırdı.8. Peygamberimiz Mekkeliler'in hepsini Safa tepesinin yanına çağırdı ve onlara İslam'ı anlatmak için tepeye çıkıp şöyle dedi: "Ey insanlar! Şu dağın arkasında size saldırmak üzere hazırlanmış bir ordu var desem bana inanır mısınız?" Oradakilerin hepsi "Evet inanırız. Çünkü senden hiçbir zaman yalan söz duymadık." dediler.
Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Mekkeliler Peygamberimizle ticari ortaklık kurmak istiyorlardı.
b) Mekkeliler Peygamberimizin devlet başkanı olmasını istiyorlardı.
c) Mekkeliler Peygamberimize çok güveniyorlardı.
d) Mekkeliler Peygamberimizin ordu komutanı olmasını istiyorlardı.9. Yusuf bu yıl lise sınavlarına girmiş ve her iki sınavdan da çok güzel puanlar almıştı. Şimdi ise sıra okul tercihine gelmişti. Bu konuda pek bilgi ve tecrübeye sahip olmayan Yusuf tercih formunu alarak okuluna gitti. Okulda rehber öğretmeninin ve diğer öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda tercih sıralamasını yaptı.
Metinde verilen olayda Yusuf'un, Peygamber Efendimizin hangi hadisine uygun hareket ettiği söylenebilir?
a) "Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır."
b) "Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez."
c) "İki günü eşit olan aldanmıştır."
d) "Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir."10. (I)İslam dininin en temel iki kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber efendimizin sünnetidir. (II)Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahiy yoluyla gönderdiği son ilahi kitaptır. (III)İlk olarak 610 yılının Muharrem ayının Kadir Gecesinde indirilmeye başlanmıştır. (IV)Peygamber Efendimizin 632 yılında vefatına kadar ayet ayet, sure sure indirilmiştir.
Paragraftaki kaç numaralı cümlede Kur'an-ı Kerim ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IVHazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.