Din Kültürü 6. Sınıf 1. Ünite Kısa Özet ve Önemli Kavramlar

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı Önemli Kavramlar

Peygamber: Yüce Allah'ın emirlerini, yasaklarını, mesajlarını insanlara açıklayıp öğretmek amacıyla insanlar arasından seçip görevlendirdiği mübarek kişilerdir.

Resul: Allah'ın kendilerine ilahi kitap gönderdiği peygamberler.

Nebi: Allah'ın kendilerine ilahi kitap göndermediği, kendinden önce gönderilen kitabın hükümlerini devam ettiren peygamberler.

Nübüvvet - Risalet: Peygamberlik, elçilik.

Vahiy: Yüce Allah'ın peygamberlerine bazen vahiy meleği Cebrail (a.s.) aracılığıyla, bazen de aracısız olarak emirlerini iletmesi.Peygamberlerin Özellikleri (Sıfatları)

Sıdk: "Doğru olmak" demektir. Peygamberler sözlerinde ve işlerinde doğru insanlardır.

Emanet: "Güvenilir olmak" demektir. Bütün peygamberler güvenilir insanlardır. Onlar yaşadıkları toplumda sözleriyle ve davranışlarıyla insanların güvenini kazanmışlardır.

Fetanet: "Akıllı ve zeki olmak" demektir. Peygamberler akıllı ve zeki kişilerdir.

İsmet: "Günah işlemekten kaçınmak" demektir. Peygamberler gizli ve açık her türlü kötülükten ve günahtan kaçınmışlardır.

Tebliğ: "Açıklamak, bildirmek" demektir. Peygamberler Allah'tan aldıkları mesajları olduğu gibi, hiç değiştirmeden insanlara açıklayıp öğretmişlerdir.


Kur'an'da Adı Geçen Peygamberler

Hz. Adem Hz. İsmail Hz. Davud Hz. Zekeriya
Hz. İdris Hz. İshak Hz. Süleyman Hz. Yahya
Hz. Nuh Hz. Yakub Hz. Eyyub Hz. İsa
Hz. Hud Hz. Yusuf Hz. Zülkifl Hz. Muhammed
Hz. Salih Hz. Şuayb Hz. Yunus
Hz. Lut Hz. Musa Hz. İlyas
Hz. İbrahim Hz. Harun Hz. Elyesa .Diğer Kavramlar

Mucize: Allah'ın izniyle sadece Peygamberlerin yapabildiği olağanüstü işler, hareketler. Peygamberler insanların iman etmelerine yardımcı olmak ve onları ikna etmek amacıyla mucize göstermişlerdir.

İlahi Kitap: Yüce Allah'ın peygamberler aracılığyla insanlara gönderdiği ve içinde Allah’ın emirlerinin, yasaklarının, mesajlarının yer aldığı kitaplar.

İlahi kitaplar → Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim

Suhuf: Yüce Allah'ın sayfalar halinde gönderdiği ilahi kitaplar.

Suhuflar; Hz. Adem (a.s.) › 10 sayfa, Hz. Şît (a.s.) › 50 sayfa, Hz. İdris (a.s.) › 30 sayfa, Hz. İbrahim (a.s.) › 10 sayfa

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.