ÖSYS-LYS Edebiyat

KONULARINA GÖRE ÇIKMIŞ EDEBİYAT SORULARI


Lise Edebiyat Ders Notları


• Şiir Bilgisi:

     » Şiir (Nazım) Bilgisi Çıkmış Sorular-1

     » Şiir (Nazım) Bilgisi Çıkmış Sorular-2

     » Şiir (Nazım) Bilgisi Çıkmış Sorular-3• Nesir:

     » Nesir (Düz yazı) Çıkmış Sorular-1

     » Nesir (Düz yazı) Çıkmış Sorular-2• Edebî sanatlar:

     » Edebî Sanatlar Çıkmış Sorular-1

     » Edebî Sanatlar Çıkmış Sorular-2

     » Edebî Sanatlar Çıkmış Sorular-3• İslamiyet Öncesi:

     » İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Çıkmış Sorular

     » İslamî Dönem Türk Edebiyatı Çıkmış Sorular• Halk Edebiyatı:

     » Halk Edebiyatı Çıkmış Sorular-1

     » Halk Edebiyatı Çıkmış Sorular-2• Divan Edebiyatı:

     » Divan Edebiyatı Çıkmış Sorular-1

     » Divan Edebiyatı Çıkmış Sorular-2

     » Divan Edebiyatı Çıkmış Sorular-3

     » Divan Edebiyatı Çıkmış Sorular-4

     » Divan Edebiyatı Çıkmış Sorular-5• Tanzimat Edebiyatı:

     » Tanzimat Edebiyatı Çıkmış Sorular-1

     » Tanzimat Edebiyatı Çıkmış Sorular-2

     » Tanzimat Edebiyatı Çıkmış Sorular-3

     » Tanzimat Edebiyatı Çıkmış Sorular-4• Servet-i Fünun:

     » Servet-i Fünun Edebiyatı Çıkmış Sorular-1

     » Servet-i Fünun Edebiyatı Çıkmış Sorular-2

     » Servet-i Fünun Edebiyatı Çıkmış Sorular-3• Fecr-i Ati:

     » Fecr-i Ati Edebiyatı Çıkmış Sorular• Milli Edebiyat:

     » Milli Edebiyat Dönemi Çıkmış Sorular-1

     » Milli Edebiyat Dönemi Çıkmış Sorular-2

     » Milli Edebiyat Dönemi Çıkmış Sorular-3

     » Milli Edebiyat Dönemi Çıkmış Sorular-4• Cumhuriyet Dönemi:

     » Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Çıkmış Sorular-1

     » Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Çıkmış Sorular-2

     » Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Çıkmış Sorular-3

     » Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Çıkmış Sorular-4

     » Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Çıkmış Sorular-5


HAZIRLAYAN: HÜSEYİN ARASLI