Türkçe Dersi

TÜRKÇE DERSİ

NOT: Binlerce sorudan oluşan ücretsiz test arşivi bu sayfanın en altında!

DERS NOTLARI - KONU ANLATIMLARI

  SÖZCÜKTE ANLAM

   › Sözcükte Çok Anlamlılık → Gerçek, mecaz, terim, deyim anlam

   › Sözcükler Arası Anlam İlişkileri → Eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı...

   › Söz Sanatları → Mecaz, ad aktarması, abartma, konuşturma...

   › Söz Öbekleri → Yansıma, ikileme, atasözü, deyim


  CÜMLEDE ANLAM

   › Anlatımına Göre Cümleler → Öznel, nesnel, doğrudan, dolaylı anlatım...

   › Cümlede Anlam İlişkileri → Eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı...

   › Cümlede Anlam Özellikleri → Karşılaştırma, onaylama, uyarı, şart cümleleri...

   › Cümleye Hakim Olan Duygu → Pişmanlık, özlem, beğenme, şaşırma...

   › Cümle Dışı Unsur

   › Cümlede Ara Söz

   › Cümle Vurgusu

   › Cümlede Örtülü Anlam


  PARAGRAFTA ANLAM

   › Paragrafın Anlam Yönü → Başlığı, konusu, ana fikri...

   › Paragrafın Yapı Yönü → Giriş, gelişme, sonuç bölümleri

   › Paragraf Tamamlama

   › Paragraf Oluşturma

   › Paragrafın Anlatım Yönü → Öyküleyici, betimleyici, tartışmacı anlatım...

   › Düşünceyi Geliştirme Yolları


  ANLATIM BOZUKLUKLARI


  YAZIM KURALLARI


  NOKTALAMA İŞARETLERİ


  SES BİLGİSİ

   › Ünlü ve Ünsüz Harfler

   › Büyük Ünlü Uyumu → Kalınlık incelik

   › Küçük Ünlü Uyumu → Düzlük yuvarlaklık

   › Ünlülerle İlgili Ses Olayları → Ünlü daralması, türemesi, düşmesi...

   › Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları → Ünsüz benzeşmesi, yumuşaması...


  FİİL

   › Anlamlarına Göre Fiiller

   › Yapılarına Göre Fiiller

   › Fiil Çekimi

     a) Haber (Bildirme Kipleri)

     b) Dilek (Tasarlama) Kipleri

   › Fiillerde Olumsuzluk ve Soru

   › Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması

   › Ek Fiil

   › Ek Fiilin Görevleri

   › Ek Fiilin Cümleye Kattığı Anlamlar

   › Fiilimsiler

   › Fiilde Çatı

     a) Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller

     b) Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller


  SÖZCÜKTE YAPI

   › Kök - Gövde

   › Yapım Ekleri

   › İyelik Ekleri

   › Hâl (Durum) Ekleri

   › Çoğul Ekleri

   › Çekim Ekleri


  SÖZCÜK TÜRLERİ

   › İsim

   › İsim Tamlaması

   › Fiil

   › Fiilimsi

   › Sıfat (Ön Ad)

   › Sıfatlarda Anlam Özellikleri

   › Sıfat Tamlaması

   › Zarf (Belirteç)

   › Zamir (Adıl)

   › Edat (İlgeç)

   › Ünlem

   › Bağlaç


  CÜMLE BİLGİSİ

   › Cümle Türleri

   › Cümlenin Ögeleri


  DÜZYAZI TÜRLERİ


  ŞİİR BİLGİSİ


  KONUŞMA KURALLARIÖLÇME DEĞERLENDİRME - TESTLER

 • Online (İnteraktif) Testler

 • 5. Sınıf MEB Kazanım Testleri

 • 6. Sınıf MEB Kazanım Testleri

 • 7. Sınıf MEB Kazanım Testleri

 • 8. Sınıf MEB Kazanım TestleriTÜRKÇE DERSİ AKILLI TAHTA UYGULAMALARI

Sözcükte Anlam (html5 sunu)

Cümlede Anlam (html5 sunu)

Paragrafta Anlam (html5 sunu)

Yazım Kuralları (html5 sunu)

Noktalama İşaretleri (html5 sunu)

Cümle Bilgisi (html5 sunu)


Sözcükte Anlam (sunu)

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri (sunu)

Haber Kipleri (sunu)

Dilek Kipleri (sunu)

Fiilimsiler (sunu)

Ses Bilgisi (sunu)

Anlatım Bozuklukları (sunu)

Cümle Türleri (sunu)


Araştıran, özetleri ve soruları yazan (MEB kazanım testleri hariç), kodlayan, interaktif uygulamaları yapan, dokümanları derleyen, grafikleri tasarlayan: Hüseyin ARASLI

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.