Türkçe Dersi

TÜRKÇE DERSİ


TÜRKÇE DERS NOTLARI

 • Sözcükte Anlam

 • Cümlede Anlam

 • Paragrafta Anlam

 • Anlatım Bozuklukları

 • Yazım Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 • Ses Bilgisi: Ünlü-Ünsüz Uyumu...

 • Fiiller - Fiilde Çatı

 • Sözcükte Yapı: Kök-Gövde-Ek

 • İsim-Sıfat-Zamir-Fiil-Zarf-Edat

 • Cümlenin Ögeleri-Cümle Türleri

 • Düzyazı Türleri

 • Şiir Bilgisi

 • Konuşma KurallarıTÜRKÇE KAZANIM TESTLERİ

 • 5. Sınıf Kazanım Testleri

 • 6. Sınıf Kazanım Testleri

 • 7. Sınıf Kazanım Testleri

 • 8. Sınıf Kazanım Testleri


NOT: Tüm Türkçe ve Türk Dili konuları yukarıda verilen ilgili başlıkların altındadır.

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI