Hz. Muhammed (s.a.v.) Bilgiye Önem Verirdi

• İlim öğrenmenin önemi Kur'an'ın birçok ayetinde vurgulanmıştır. Hatta Kur'an'ın ilk emri "Oku!"dur. Peygamber Efendimiz bilgiye, bilim öğrenmeye önem verirdi. O (s.a.v.), ilim öğrenmenin Allah yolunda yapılan bir faaliyet olduğunu belirtmiş, âlimlerin gökteki yıldızlar misali birer rehber olduklarını söylemiştir.

• Peygamberimiz hicretten sonra Medine'de yaptırdığı mescidin yanına ilk iş olarak "Suffe" adı verilen bir okul kurmuş, burada kalan öğrencilerin eğitimleri ve ihtiyaçlarıyla bizzat ilgilenmiştir. Suffe İslam tarihinin ilk yatılı okulu kabul edilir.

• Müslümanların galibiyetiyle sonuçlanan BEDİR savaşında esir alınanların fidye karşılığı serbest bırakılmaları mümkün iken Peygamberimiz onlara "İçinizde okuma-yazma bilenler on çocuğa okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest kalabilirler." demiştir.

• Bir gün Peygamberimiz mescide girdiğinde iki grup gördü. Bunlardan bir kısmı nafile namaz kılmakla, diğer bir kısmı da ilim öğrenmekle meşguldü. Peygamberimiz onlar için şöyle dedi: Her iki grup da iyi şeylerle meşguldür. Şu var ki bir şey talep ederek dua edenlere o şeyi verip vermemek Allah'a aittir. Halbuki diğer gruptakiler ilim elde ediyorlar ve böylece cehaleti savıp kovuyorlar." Daha sonra ilim öğrenenlerin arasına katılıp oturdu.


» "İlim mü'minin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın." Hz. Muhammed (s.a.v.)

» "İlim öğrenmek için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

» "İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz." Hz. Muhammed (s.a.v.)

» "İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

» "Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse âlimler de yeryüzünde rehberdirler." Hz. Muhammed (s.a.v.)