Din Kültürü 8. Sınıf 4. Ünite Test-1

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) DOĞRULUĞU VE GÜVENİLİR KİŞİLİĞİ

1. Peygamber Efendimize niçin "Muhammedül emin" denilmiştir?
a) Merhametli olduğu için
b) Güvenilir olduğu için
c) Zamanı iyi kullandığı için
d) Çalışmayı sevdiği için


2.
» "Müslüman elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kişidir."
» "Bizi aldatan bizden değildir."
Peygamber Efendimizin yukarıdaki hadislerinde vurgulanan ahlaki özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilime önem vermek
b) İstişarede bulunmak
c) Güvenilir olmak
d) Savaşta cesaret göstermek


3. Hz. Muhammed (s.a.v.) her zaman dürüstlüğü ile tanınmış, kimseyi aldatmamış, asla yalan söylememiş ve verdiği sözlerde durmuştur. Bu yüzden O'na ............... denilirdi.
Metinde yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Muhammedül emin
b) Muhammed Mustafa
c) Ebul Kasım
d) Darul erkam


4. Mekkeliler Mekke dışına gittiklerinde önemli eşyalarını Peygamber Efendimize emanet ederlerdi. Hatta O Medine'ye hicret ederken kendisinde bulunan emanetleri Hz. Ali'ye teslim etmiş ve bunları sahiplerine vermesini istemiştir.
Bu durum Peygamberimizin hangi ahlakî özelliğinin bir göstergesidir?
a) Güvenilir olduğunun
b) Danışarak iş yaptığının
c) Doğaya ve çevreye önem verdiğinin
d) Sabırlı olduğunun


5. Peygamberimiz bir gün Medine çarşısında gezerken buğday dükkanının birinde buğday çuvalına elini daldırıp altının nemli, üstünün ise kuru olduğunu gördü. Bunun nedenini sorduğunda satıcı bunun yağmurdan kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine Hz. Muhammed "Bizi aldatan bizden değildir." diyerek satıcıyı ikaz etti.
Bu olay Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?
a) Ticaret yapmaya
b) Cesaretli olmaya
c) Bilgili olmaya
d) Güvenilir olmaya


6. Peygamberimiz Mekkeliler'in hepsini Safa tepesinin yanına çağırdı ve onlara İslam'ı anlatmak için tepeye çıkıp şöyle dedi: "Ey insanlar! Şu dağın arkasında size saldırmak üzere hazırlanmış bir ordu var desem bana inanır mısınız?" Oradakilerin hepsi "Evet inanırız. Çünkü senden hiçbir zaman yalan söz duymadık." dediler.
Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Mekkeliler Peygamberimizle ticari ortaklık kurmak istiyorlardı.
b) Mekkeliler Peygamberimizin devlet başkanı olmasını istiyorlardı.
c) Mekkeliler Peygamberimize çok güveniyorlardı.
d) Mekkeliler Peygamberimizin ordu komutanı olmasını istiyorlardı.


7. Ticaretle uğraşan ve Mekke'nin en zenginlerinden olan Hz. Hatice, Hz. Muhammed ile ticari ortaklık yapmış ve kendi adına çalışmasını istemiştir. Hz. Hatice O'na "Ey Muhammed! Sen iyi, doğru, güvenilir ve güzel ahlaklı birisin." demiştir.
Metinde verilen bilgiler doğrultusunda Hz. Hatice'nin Peygamber Efendimizle ticari ortaklık kurmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) güvenilir olması
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) devlet başkanı olması
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) güzel ahlaklı olması
d) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğru sözlü olması


8. Hz. Muhammed her zaman dürüstlüğü ile tanınmış, kimseyi aldatmamış, asla yalan söylememiş ve verdiği sözlerde durmuştur. İslamiyeti yaymaya başladığında müşrikler O'na kahin, büyücü, sihirbaz dediler ama yalancı diyemediler. Çünkü Peygamberimiz ...............
Paragrafta verilen bilgilere göre yukarıda yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) işlerini danışarak yapardı.
b) hayvanlara eziyet edilmesine karşı çıkardı.
c) dürüst ve güvenilir bir insandı.
d) ticaret hayatında çok başarılıydı.

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI