Hikaye (Öykü)

Yaşanmış veya yaşanabilecek olayları belirli bir yere ve zamana bağlı olarak anlatan, romandan kısa olan edebi eserlere hikaye denir.


Dünya Edebiyatında Hikaye: Hikaye türü rönesanstan itibaren gelişmeye başlamıştır. Batıda bu türün ilk örneği İtalyan yazar Giovanni Boccacio'nun "Decameron" adlı hikayesidir. Bu türün diğer önemli yazarları; Fransız edebiyatında Maupassant, Rus edebiyatında Çehov, Amerikan edebiyatında O'Henry'dir.


Türk Edebiyatında Hikaye: Edebiyatımızda Orhun Kitabeleri hikaye tekniğiyle yazılmıştır. Ayrıca Dede Korkut hikayeleri, kahramanlık hikayeleri...

devamı »