Hz. İsmail (a.s.)

     Hz. İsmail Arabistan’da Cürhüm kabîlesine gönderilen peygamber olup İbrahim aleyhisselamın büyük oğlu ve Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) dedelerindendir. Annesinin adı Hacer’dir.

     Hazret-i İbrahim, Nemrud’un ateşinden kurtulduktan sonra Bâbil’den ayrılıp Mısır’a gittiğinde hanımı Sâre’ye Firavun musallat olmuştu. Fakat Sâre’ye yaklaşmak istediğinde ellerinin tutulup nefesi kesilerek sara hastalığına benzer bir hâle düştü. Bunun üzerine Firavun korkarak İbrahim aleyhisselam ve Sâre’yi bıraktı. Hacer adlı bir câriyeyi de onlara hediye etti. İbrahim aleyhisselam Firavun’un câriye olarak verdiği Hacer’i de alarak Filistin’e döndü.

devamını oku ››